Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 12.12.2023 klo 17:00 - 20:25 / Tarkastettu

Pykälä   Otsikko  Pöytäkirja PDF-muodossa
132   Mötets laglighet och beslutförhet
133   Protokolljusterare
134 Miljöhälsovårdens taxa 2024
135 Ansökan om bygglov, Konstfabrikens strandgata 3, Strandkvarteren vid Konstfabriken
136   Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut
137 Tillstånds- och tillsynsnämnden dispositionsplan för år 2024
138 Borgå stads miljövårdsmyndighets tillsynsprogram för år 2024
139   Byggnadstillsynschefens och inspektörernas lov och tillstånd
140   Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol med anledning av besvärelse över tillstånds- och tillsynsnämndens beslut 26.9.2023, § 108
141 Lamor Recycling Oy, ansökan om miljötillstånd och tillstånd att inleda verksamheten vid Borgå termolysanläggning ESAVI/19411/2023, Sköldviksvägen 200, utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland
142 Meddelanden
143   Aktuella ärenden

Osallistuja Tehtävä
Andersson Elin ordförande
Andersson Christer ledamot
Blomqvist Tom vice ordförande
Luukkainen Hannele ledamot
Pasanen Petri ledamot
Suhonen Mirja ledamot
Sågbom Pia ledamot
Tanska Juho ledamot
von Schoultz Fredrick Stf. stadsdirektör
Tapper Linn ungdomsfullmäktiges representant
Salminen Sirpa sekreterare
Mollgren Dan föredragande
Mether Jesse föredragande
Hento Miia föredragande
Tiainen Tiina föredragande
Koskela Joni ledande byggnadsinpektör
Lenkkeri Roope förvaltningsdirektör
Forssell Birgitta kundrelationskoordinator
Sivula Mika distriktsföreståndare, Kesko Oyj
Kauto Jukka huvudplanerare, Kauto Nikulainen arkkitehdit Oy
Manninen Terhi projektchef, byggnadsplanerare, Kauto Nikulainen a
Haapsaari Teemu projektarkitekt, Kauto Nikulainen arkkitehdit Oy

Nähtävilläolo
Protokollet är framlagt på Borgå stads webbplats 29.12.2023 - 19.1.2024.