<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.06.2023 / Borgå stads personalprogram och handlingsprogram för arbetarskyddet för åren 2023-2026]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.06.2023 / Detaljplaneändring, stadsdel 5, Industrivägen 4, DP 553]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.06.2023 / Grundande av en fond för grön omställning och fondens stadgar]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.06.2023 / Personalrapport 2022]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.06.2023 / Utvärderingsberättelse 2022]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.06.2023 / Godkännande av bokslutet för år 2022]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.06.2023 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Stadsfullmäktige 14.06.2023 / Mötets laglighet och beslutförhet_]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 14.06.2023 / Porvoon kaupungin henkilöstöohjelma ja työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2023-2026]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 14.06.2023 / Asemakaavamuutos, kaupunginosa 5, Teollisuustie 4, AK 553]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 14.06.2023 / Vihreän siirtymän rahaston perustaminen ja rahaston säännöt]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 14.06.2023 / Henkilöstöraportti 2022]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 14.06.2023 / Arviointikertomus 2022]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 14.06.2023 / Vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 14.06.2023 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 14.06.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus_]]><![CDATA[Livskraftsnämnden 13.06.2023 / Livskraftsnämndens möten hösten 2023]]><![CDATA[Livskraftsnämnden 13.06.2023 / Aktuella ärenden]]><![CDATA[Livskraftsnämnden 13.06.2023 / Bobarhetsanalys av Borgå skärgård]]><![CDATA[Livskraftsnämnden 13.06.2023 / Rabattkort för medborgarinstitutets kurser]]><![CDATA[Livskraftsnämnden 13.06.2023 / Delegering av beslutanderätt till tjänsteinnehavare i kommunförsöket för främjande av sysselsättningen]]><![CDATA[Livskraftsnämnden 13.06.2023 / Avtal om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter]]><![CDATA[Livskraftsnämnden 13.06.2023 / Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut]]><![CDATA[Livskraftsnämnden 13.06.2023 / Fullmäktigemotion om situationen för aktörer inom evenemangsbranschen i Borgå efter coronakrisen]]><![CDATA[Livskraftsnämnden 13.06.2023 / Presentation av Borgå museum]]><![CDATA[Livskraftsnämnden 13.06.2023 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Livskraftsnämnden 13.06.2023 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 13.06.2023 / Elinvoimalautakunnan syksyn 2023 kokoukset]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 13.06.2023 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Elinvoimalautakunta 13.06.2023 / Porvoon saariston asuttavuusanalyysi]]>