<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Meddelanden]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Aktuella ärenden]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Inrättande av tjänsten som chef för integrationsutbildningarna samt två tjänster som lärare i finska som andra språk]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Uppföljning av förvaltningsorganens beslut]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Borgå parkgatas konstprogram]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Servicenätet]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Utdelning av stadsstyrelsens centraliserade lönereservering 2024]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av klimatlagen]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / SV: Vastaus valtuustoaloitteeseen eettisen ilmoituskanavan käyttöön ottamisesta]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Svar på fullmäktigemotion om byggnadsspecifika underhållsplaner för fastigheter som ägs av Borgå stad]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 24.06.2024 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Kotoutumiskoulutusten päällikön viran ja kahden suomi toisena kielenä (S-2) vakituisen opettajan viran perustaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Toimielinten tekemien päätösten seuraaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Porvoon Puistokadun taideohjelma]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Palveluverkko]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Kaupunginhallituksen keskitetyn palkkavarauksen jakaminen 2024]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ilmastolain muuttamisesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Vastaus valtuustoaloitteeseen eettisen ilmoituskanavan käyttöön ottamisesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien Porvoon kaupungin omistamien kiinteistöjen rakennuskohtaisia kunnossapitosuunnitelmia]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 24.06.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Työllisyysalueen lautakunta 19.06.2024 / Ajankohtaiset asiat]]><![CDATA[Työllisyysalueen lautakunta 19.06.2024 / Työllisyysalueen lautakunnan kokousaikataulu, syksy 2024]]><![CDATA[Työllisyysalueen lautakunta 19.06.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Työllisyysalueen lautakunta 19.06.2024 / Työllisyysalueen lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittäminen]]>