<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 07.03.2024 / Muut asiat]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 07.03.2024 / Ennakkoäänestysajat ja -paikat, Europarlamenttivaalit 2024]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 07.03.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Keskusvaalilautakunta 07.03.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Centralvalnämnden 07.03.2024 / Övriga ärenden]]><![CDATA[Centralvalnämnden 07.03.2024 / Förhandsröstningsplatser och -tider, Europaparlamentsvalet 2024]]><![CDATA[Centralvalnämnden 07.03.2024 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Centralvalnämnden 07.03.2024 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Kokon idrottscentrum]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Godkännande av projektplanen för Kvarnbackens skola]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Meddelanden]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Aktuella ärenden]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Uppföljning av nämndernas beslut]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Tillståndsförfarandet för tillsättning av tjänster och uppgifter]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Anbud på aktiestocken i Fastighets Ab Pilbågsvägen i Borgå]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Försäljning av arrendetomt Vårberga 638-12-910-1]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Reservering av en företagstomt, Hornhattula 638-23-390-1]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Val av stadsdirektör]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Befrielse från förtroendeuppdrag]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / AN2025-reformen]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Delegeringsbesluten]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Protokolljusterare]]><![CDATA[Stadsstyrelsen 04.03.2024 / Mötets laglighet och beslutförhet]]><![CDATA[Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 / Seuraava kokous]]><![CDATA[Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 / Ilmoitusasiat]]><![CDATA[Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 / Liikelaitos Porvoon veden talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelma 2024-2027]]><![CDATA[Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 / Liikelaitos Porvoon veden tilinpäätös 2023]]><![CDATA[Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 / Toimitusjohtajan katsaus, Porvoon Vesi]]><![CDATA[Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 / Pöytäkirjantarkastajat]]><![CDATA[Liikelaitos Porvoon veden johtokunta 04.03.2024 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]>