Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/official_decisions&show=30

Viranhaltijat

Viranhaltijat Viimeisin päätös
Albert Edelfeltin koulun apulaisrehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Albert Edelfeltin koulun rehtori 22.09.2023
Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 25.10.2023-1.6.2024
Apulaiskaupunginjohtaja 21.09.2023
Kotouttamisohjaajan valinta
Bjurbölen päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Borgå Gymnasiums biträdande rektor Ei julkaistuja päätöksiä
Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Ei julkaistuja päätöksiä
Eestinmäen päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Eklöfska skolans vice rektor Ei julkaistuja päätöksiä
Ensihoitopäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Epoon koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Epoon koulun vararehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Epoon päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Gammelbackan päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Haikkoontörmän päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Hallintojohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Hallintopalvelukeskuksen johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Hallintopäällikkö, kasvun ja oppimisen toimiala Ei julkaistuja päätöksiä
Hamarin koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Hamarin koulun vararehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Henkilöstöjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Hindhår skolas vice rektor Ei julkaistuja päätöksiä
Hinthaaran koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Hinthaaran koulun vararehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Hinthaaran päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Hornhattulan päiväkodin johtaja 19.09.2023
Määräaikainen varhaiskasvatuksen lastenhoitaja ajalle 16.10.2023-31.5.2024 / Hornhattulan päiväkoti/ UK
Huhtisen koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Huhtisen koulun vararehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Huhtisen päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Huvikummun päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
I Kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Ei julkaistuja päätöksiä
III Kaupungineläinlääkäri - hygieenikko Ei julkaistuja päätöksiä
III Kaupungineläinlääkäri-praktikko Ei julkaistuja päätöksiä
Ilolan koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Ilolan koulun vararehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Kaupunki-infrajohtaja 11.09.2023
Hansatie, viheralueen puolelle pysäköintikielto
Johtava lääkäri Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava sosiaalityöntekijä, aikuissosiaalityö, aikuisten palvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Johtava sosiaalityöntekijä, maahanmuuttajapalvelut, aikuisten palvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Jokilaakson koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Jokilaakson koulun vararehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Kaarenkylän päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Kansalaisopiston apulaisrehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Kansalaisopiston rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Kaupungingeodeetti Ei julkaistuja päätöksiä
Kaupunginjohtaja 28.09.2023
Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden toimitusjohtajan virkasuhteen jatkaminen
Kaupunginlakimies Ei julkaistuja päätöksiä
Kaupunkikehitysjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Kaupunkisuunnittelupäällikkö 29.09.2023
Kilpilahden suuronnettomuuksien huomiointi maankäytön suunnittelussa (2018) -selvityksen päivityksen hankinta
Keskuskoulun apulaisrehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Keskuskoulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Kevätkummun koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Kevätkummun koulun vararehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Kevättuulen päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Kirjastopalvelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Koulutusjohtaja ÄLÄ KÄYTÄ! Ei julkaistuja päätöksiä
Kullo skolas vice rektor Ei julkaistuja päätöksiä
Kulloon koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Kulloon koulun vararehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Kulloon päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Vapaa-aikajohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Kulttuuripalvelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Kuninkaantien työterveyden toimitusjohtaja 27.09.2023
Saatavien poisto tileiltä
Kuntatekniikkapäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Kuutamopolun päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Kvarnbackens skolas biträdande rektor 1 Ei julkaistuja päätöksiä
Kvarnbackens skolas biträdande rektor 2 Ei julkaistuja päätöksiä
Lapsen tuen palvelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Liikelaitos Porvoon tilapalvelujen toimitusjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Liikelaitos Porvoon veden toimitusjohtaja 25.09.2023
Maanvuokrasopimuksen uudistaminen
Liikuntapalvelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Linnajoen koulun apulaisrehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Linnajoen koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Linnankosken lukion aikuislinjan apulaisrehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Linnankosken lukion apulaisrehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Linnankosken lukion rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Lyceiparkens skolas biträdande rektor 1 Ei julkaistuja päätöksiä
Lyceiparkens skolas biträdande rektor 2 Ei julkaistuja päätöksiä
Maankäyttöinsinööri 11.09.2023
Omakotitontin luovutuspäätöksen voimassaoloajan jatkaminen, Haikkoonranta, 638-33-3597-4
Metsätalousinsinööri Ei julkaistuja päätöksiä
Metsätähden päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Mäntykummun päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Nuorisopalveluiden päällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Nuorisotyön koordinaattori Ei julkaistuja päätöksiä
Omenatarhan päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelujohtaja, aikuistenpalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelujohtaja, lapsi- ja perhepalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö (Toimitilapalvelut) Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, asumispalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, asiakasohjauspalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, ennaltaehkäisevät palvelut, lapsi- ja perhepalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, korjaavat palvelut, lapsi- ja perhepalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, sosiaalipalvelut, aikuisten palvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, terveyspalvelut, aikuisten palvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, työllisyyspalvelut, aikuisten palvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelupäällikkö, varhaisen tuen palvelut, lapsi- ja perhepalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Palvelusuhdepäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Peipon koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Peipon koulun vararehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Pelastusjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Pelastuspäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Pellingin ryhmäperhepäivähoitok. joht. Ei julkaistuja päätöksiä
Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Puheenjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Puistopäiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Päiväkoti Helmen päiväkodinjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Pääskytien koulun apulaisrehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Pääskytien koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Rahoitusjohtaja 27.09.2023
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 4.10.2023
Rakennusvalvontapäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor för Borgå Gymnasium 19.09.2023
Anställande av vikarie för lektor i engelska och franska för tiden 22.9.2023-1.6.2024, Borgå Gymnasium
Rektor för Eklöfska skolan Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor för elevstöd och välmående Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor för Grännäs skola Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor för Hindhår skola Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor för Kullo skola Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor för Kvarnbackens skola Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor för Lyceiparkens skola Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor för Sannäs skola Ei julkaistuja päätöksiä
Rektor för Strömborgska skolan 19.09.2023
Anställande av speciallärare för viss tid
Rektor för Vårberga skola Ei julkaistuja päätöksiä
Riskienhallintapäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Ruokapalvelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Sannäs skolas vice rektor Ei julkaistuja päätöksiä
Satumäen päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Sivistysjohtaja 28.09.2023
Joustavan esi- ja alkuopetuksen pilotin kehittäjäopettaja / varhaiskasvatus
Sivistystoimen hallintopäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
sosiaali- ja terveysjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Strömborgska skolans biträdande rektor Ei julkaistuja päätöksiä
Taideoppilaitoksen apulaisrehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Taideoppilaitoksen rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Toimitilajohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Tolkkisten koulun rehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Tolkkisten koulun vararehtori Ei julkaistuja päätöksiä
Tonttipäällikkö 11.09.2023
Yritystontin varaus- ja myyntipäätöksen voimassaolon jatkaminen Kilpilahden yritysalue tontti 638-36-4012-1 Neste Oyj
Toukovuoren päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Utbildningsdirektör Ei julkaistuja päätöksiä
Valvontaeläinlääkäri, ympäristöterveydenhuolto Ei julkaistuja päätöksiä
Varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö Jaana Häkkinen Ei julkaistuja päätöksiä
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Jaana Häkkinen Ei julkaistuja päätöksiä
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Marjaana Kantonen Ei julkaistuja päätöksiä
Varhaiskasvatuksen ohjaaja Sanna Hänninen Ei julkaistuja päätöksiä
Varhaiskasvatuksen ohjaava erityisopettaja Ei julkaistuja päätöksiä
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Marjaana Kantonen 20.09.2023
Ylä-Haikkoon päiväkodin varajohtaja ajalle 1.10.2023 - 31.7.2024 / HK
Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Sanna Hänninen Ei julkaistuja päätöksiä
Varhaiskasvatusjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Virka-apulaisrehtori, Päivi Outinen Ei julkaistuja päätöksiä
vs. palvelujohtaja, vanhus- ja vammaispalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Ei julkaistuja päätöksiä
vs. palvelupäällikkö, kotihoito, vanhus- ja vammaispalvelut, sosiaali- ja terveystoimi Ei julkaistuja päätöksiä
vs. palvelupäällikkö, kuntoutuspalvelut, vanhus- ja vammaispalvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Vårberga skolas vice rektor Ei julkaistuja päätöksiä
Yhteys- ja viestintäjohtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Ylihammaslääkäri, suun terveydenhoito, aikuisten palvelut Ei julkaistuja päätöksiä
Ylä-Haikkoon päiväkodin johtaja Ei julkaistuja päätöksiä
Ympäristönsuojelupäällikkö Ei julkaistuja päätöksiä
Ympäristöterveydenhuollon päällikkö 18.09.2023
Valvontaeläinlääkärin virkavaali
Ympäristöterveysvalvonta Ei julkaistuja päätöksiä