Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 27.02.2024/Pykälä 26


 

Päätös kirjalliseen vireillepanoasiaan vesilain (587/2011) mukaisesta kuivatusvesien johtamisesta

 

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 26  

    

 

Valmistelu- ja lisätiedot

ympäristönsuojelutarkastaja Mira Vuorijärvi, mira.vuorijarvi@porvoo.fi

 

Porvoon ympäristönsuojelulle on tullut vireille Tirmossa sijaitsevan yksityistien kuivatusvesien johtamista koskeva erimielisyys 24.2.2020, jonka jälkeen asia on jätetty Porvoon ympäristönsuojeluviranomaiselle kirjallisesti vireille 10.5.2022.

 

Tienvarren kuivatusvesien johtamisesta aiheutuu vireillepanijoiden mukaan vettymähaittaa heidän omistamalleen kiinteistölle. Erimielisyyden toisena osapuolena on yksityistien tiekunta. Alueella ei ole asemakaavaa vaan alue kuuluu kylien ja haja-asutusalueiden osayleiskaavan alueelle. Alueella ei ole hulevesiverkostoa.

 

Liitteet:
Päätösesitys käsittelyvaiheineen yksityishenkilöiden jättämästä kirjallisesta vireillepanosta tienvarren kuivatusvesien johtamista koskevassa asiassa.

 

Ympäristönsuojelupäällikkö

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontajaosto hyväksyy liitteenä olevan päätösesityksen Porvoon Tirmon kylässä sijaitsevan yksityistien kuivatusvesien johtamisen ratkaisemiseksi.

 

 

Käsittely

Käsittelyn alkaessa esittelijä teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen: Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunta hyväksyy liitteenä olevan päätösesityksen Porvoon Tirmon kylässä sijaitsevan yksityistien kuivatusvesien johtamisen ratkaisemiseksi.

 

Lautakunta valtuuttaa esittelijän tekemään seuraavan teknisen korjauksen liitteenä olevaan päätösehdotukseen: Sivun 2 3. kappaleen 3. lause kuuluu "Ojaa ei syvennetty lännen suuntaan eikä lännen suunnassa seuraavan liittymän eli kiinteistölle ------------ vievän tien alitse ole tehty ollenkaan rumpua." Tässä oleva kiinteistötunnus korjataan muotoon -------------

 

Päätös

Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan päätösesityksen Porvoon Tirmon kylässä sijaitsevan yksityistien kuivatusvesien johtamisen ratkaisemiseksi.

Lautakunta valtuuttaa esittelijän tekemään seuraavan teknisen korjauksen liitteenä olevaan päätösehdotukseen: Sivun 2 3. kappaleen 3. lause kuuluu "Ojaa ei syvennetty lännen suuntaan eikä lännen suunnassa seuraavan liittymän eli kiinteistölle ------------ vievän tien alitse ole tehty ollenkaan rumpua." Tässä oleva kiinteistötunnus korjataan muotoon -------------