Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 27.02.2024/Pykälä 28 

Lupa- ja valvontalautakunnan lausunto Uudenmaan jätelautakunnan jätehuoltomääräysten ja taksan muutoksiin

 

Lupa- ja valvontalautakunta 27.02.2024 § 28  

218/11.02.06.00/2024  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

ympäristönsuojelutarkastaja Sanna Tarmi sanna.tarmi2@porvoo.fi

 

Uudenmaan jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin. Suurin osa muutoksista koskee niitä kiinteistöjä, joiden jätevedet johdetaan saostus- tai umpisäiliöön, pienpuhdistamoon tai vastaavaan jäteveden käsittelyjärjestelmään kiinteistöllä. Muutokset astuvat voimaan vuosien 2024-2026 aikana portaittain alueen kunnissa, kun kunnalliset saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukset alkavat kyseisessä kunnassa.

Lausunto pyydetään toimittamaan Uudenmaan jätehuoltoviranomaiselle viimeistään 8.3.2024 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaan-mäki 51, 08500 LOHJA.

 

Liitteet:

Liite 1 Luonnos Jätetaksa 2024

Liite 2 Luonnos Jätehuoltomääräykset 2024

Liite 3 Yhteenveto muutoksista

 

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta on tutustunut Uudenmaan jätelautakunnan valmistelemiin jätetaksan ja jätehuoltomääräysten muutoksiin ja toteaa lausuntonaan seuraavaa:

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa, 32 §:n 1-2 momenteissa, määrätään seuraavaa (lainaus kursiivilla):
Jos lietesäiliön tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee pitää tieväylä riittävältä leveydeltä avoimena (vähintään 3 m ja kaarteissa 4 m), jotta raskaan kaluston liikennöinti on mahdollista ilman kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Yksityistien käytön rajoitusten tulee olla merkitty liikennemerkein esim. painorajoitus. Jos tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että lieteauto ajaa kiinteistölle, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti jäteyhtiölle tai kiinnittää painorajoitusmerkin alle lisäkilpi "Huoltoajo sallittu" tai "Ei koske jäteautoa". Lieteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava lietesäiliölle johtavan ajoväylän ja kulkureitin soveltuvuudesta tyhjennykseen sekä niiden kunnosta, esteettömyydestä ja puhtaanapidosta. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Lumen auraus, liukkauden torjunta ja kulkuväylää haittaavien oksien poisto on hoidettava siten, että säiliön luokse pääsee turvallisesti. Ajoväylälle kasvaneet puiden oksat ja kasvusto pitää karsia niin, etteivät ne raavi tai vaurioita ajoneuvoa. Lieteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m ja vapaa kul-kukorkeus 4 m. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lieteauto pääsee kääntymään kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä.

Lupa- ja valvontalautakunta toteaa, että edellä mainitut määräykset ovat perusteltuja, jotta lieteautot voivat suorittaa kiinteistöjen lietetyhjennykset turvallisesti ja esteettömästi. On kuitenkin huomioitava, että vanhojen kiinteistöjen jo olemassaolevien jätevesijärjestelmien saostus- ja umpisäiliöt voivat sijaita kiinteistöllä niin, että 32 §:n 1-2 momenttien minivaatimukset ajoväylän leveydestä eivät täyty. Näissä tapauksissa muutokset ajoväylään vaatimusten täyttämiseksi eivät välttämättä ole mahdollisia tai muutosten toteutus voi olla kiinteistön haltijalle kohtuutonta. Tällöin jäteyhtiön tulee varmistaa, että tarjolla on myös näihin kohteisiin sopivaa tyhjennyskalustoa, jolla tyhjennykset voidaan suorittaa. Tällä hetkellä tyhjennyksen tilaaja on voinut tarvittaessa valita sellaisen yrityksen, jolla on tarjolla myös pienempää kalustoa.
Muilta osin lupa- ja valvontalautakunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja riittävinä varmistamaan sujuva siirtyminen kunnalliseen saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukseen.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

 

Käsittely

Käsittelyn aikana Tom Blomqvist teki seuraavan lisäysehdotuksen: Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan tyhjennyspäivän etukäteen, jotta tilaaja pystyy varmistamaan että vaadittavat edellytykset täyttyvät.

Ehdotusta kannatti Sirpa Hanska.

Lupa- ja valvontalautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta on tutustunut Uudenmaan jätelautakunnan valmistelemiin jätetaksan ja jätehuoltomääräysten muutoksiin ja päätti todeta lausuntonaan seuraavaa:

Jätehuoltomääräysten luonnoksessa, 32 §:n 1-2 momenteissa, määrätään seuraavaa (lainaus kursiivilla):
Jos lietesäiliön tyhjentäminen edellyttää liikkumista yksityisellä tiellä, on tienpitäjällä vastuu tien kunnossapidosta. Tienpitäjän tulee pitää tieväylä riittävältä leveydeltä avoimena (vähintään 3 m ja kaarteissa 4 m), jotta raskaan kaluston liikennöinti on mahdollista ilman kuljetuskalustolle aiheutuvia vaurioita. Yksityistien käytön rajoitusten tulee olla merkitty liikennemerkein esim. painorajoitus. Jos tie on painorajoitettu, mutta tienpitäjä haluaa, että lieteauto ajaa kiinteistölle, siitä tulee ilmoittaa kirjallisesti jäteyhtiölle tai kiinnittää painorajoitusmerkin alle lisäkilpi "Huoltoajo sallittu" tai "Ei koske jäteautoa". Lieteautoa ei ajeta kiinteistön alueelle tai yksityiselle tielle, mikäli se ei kiinteistön tai tien rakenteiden vuoksi ole mahdollista.

Kiinteistön haltijan on huolehdittava lietesäiliölle johtavan ajoväylän ja kulkureitin soveltuvuudesta tyhjennykseen sekä niiden kunnosta, esteettömyydestä ja puhtaanapidosta. Kiinteistöllä sijaitsevan ajoväylän tulee kantaa tieliikennelain sallimat ajoneuvojen painot. Lumen auraus, liukkauden torjunta ja kulkuväylää haittaavien oksien poisto on hoidettava siten, että säiliön luokse pääsee turvallisesti. Ajoväylälle kasvaneet puiden oksat ja kasvusto pitää karsia niin, etteivät ne raavi tai vaurioita ajoneuvoa. Lieteauton tarvitsema ajoväylän leveys on vähintään 3 m, kaarteissa 4 m ja vapaa kulkukorkeus 4 m. Kiinteistön haltija vastaa siitä, että lieteauto pääsee kääntymään kiinteistöllä tai sen välittömässä läheisyydessä.

Lupa- ja valvontalautakunta toteaa, että edellä mainitut määräykset ovat perusteltuja, jotta lieteautot voivat suorittaa kiinteistöjen lietetyhjennykset turvallisesti ja esteettömästi. On kuitenkin huomioitava, että vanhojen kiinteistöjen jo olemassa olevien jätevesijärjestelmien saostus- ja umpisäiliöt voivat sijaita kiinteistöllä niin, että 32 §:n 1-2 momenttien minivaatimukset ajoväylän leveydestä eivät täyty. Näissä tapauksissa muutokset ajoväylään vaatimusten täyttämiseksi eivät välttämättä ole mahdollisia tai muutosten toteutus voi olla kiinteistön haltijalle kohtuutonta. Tällöin jäteyhtiön tulee varmistaa, että tarjolla on myös näihin kohteisiin sopivaa tyhjennyskalustoa, jolla tyhjennykset voidaan suorittaa. Tällä hetkellä tyhjennyksen tilaaja on voinut tarvittaessa valita sellaisen yrityksen, jolla on tarjolla myös pienempää kalustoa.

Palveluntuottaja on velvollinen ilmoittamaan tyhjennyspäivän etukäteen, jotta tilaaja pystyy varmistamaan että vaadittavat edellytykset täyttyvät.

Muilta osin lupa- ja valvontalautakunta pitää ehdotettuja muutoksia perusteltuina ja riittävinä varmistamaan sujuva siirtyminen kunnalliseen saostus- ja umpisäiliölietteen kuljetukseen.

Pykälä tarkastettiin heti.