Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 103 

Porvoon Energia oy, Kilpilahden lämmöntalteenotto ja merilinja -hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarveharkinta, UUDELY/6763/2023, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö

 

Lupa- ja valvontalautakunta 26.09.2023 § 103  

2250/11.02.12.00/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

ympäristönsuojelutarkastaja Tuuli Laukkanen, sähköposti tuuli.laukkanen@porvoo.fi, puh. 040 652 3082

 

Uudenmaan ELY-keskus on pyytänyt 7.8.2023 päivätyllä sähköpostiviestillä Porvoon kaupungin lausuntoa Porvoon Energia Oy:n Kilpilahden hukkalämmön talteenottoa ja merilinjaa koskevan hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin tarveharkinnasta. Lausuntoa on pyydetty 7.9.2023 mennessä. Lausunnon antamiselle on myönnetty lisäaikaa 28.9.2023 saakka.

 

Neste oyj suunnittelee fossiilisen vedyn korvaamista uusiutuvalla vedyllä Porvoon jalostamolla. Uusiutuvan vedyn tuottaminen ekektrolyyserillä tuottaa merkittäviä määriä hukkalämpöä. Porvoon Energia oy ja Neste oyj käynnistivät selvityshankkeen uusiutuvan vedyn tuotannon hukkalämpöjen talteen ottamiseksi ja hyödyntämiseksi kaukolämmön tuotannossa. Sopivimmaksi vaihtoehdoksi arvioitiin elektrolyysissä muodostuvan lämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkossa lämmön talteenottolaitoksen, siirtolinjan ja Tolkkisiin sijoitettavan lämpöpumppulaitoksen avulla.

 

Elektrolyyserilaitos sijaitsee Kilpilahdessa. Kilpilahdesta raakalämpö johdetaan putkistoa pitkin Tolkkisten voimalaitosalueelle, jonne tullaan sijoittamaan lämpöpumppulaitteisto. Reittivaihtoehdossa 1 raakalämpöputkisto kulkee osin maanpinnalla ja osittain merenpohjassa. Putkiston kokonaispituus on 4,6 km, josta merenalaisen osuuden pituus on 2,5 km. Reittivaihtoehdossa 2 putkiston kokonaispituus on 4,6 km, josta merenalainen osuus on noin 3,3 km.

 

Liitteet:

Kilpilahden lämmöntalteenotto ja merilinja -hankkeen luvantarvearviointi

 

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon. Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti antaa asiassa liitteen mukaisen lausunnon.

Lupa- ja valvontalautakunta valtuutti esittelijän tekemään teknisen muutoksen lausuntoon.

Pykälä tarkastettiin heti