Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 26.09.2023/Pykälä 100


TA 2024 liite_sitovat tavoitteet

 

Lupa- ja valvontalautakunnan vuositavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2025-2026

 

Lupa- ja valvontalautakunta 26.09.2023 § 100  

1937/02.02.00/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot:
kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren, hallintopäällikkö Sirpa Salminen, rakennusvalvontapäällikkö Miia Hento, ympäristönsuojelupäällikkö Jesse Mether, I kaupungineläinlääkäri-hygieenikko Tiina Tiainen, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 25.5.2022 Porvoon kaupunkistrategian vuosiksi 2022-2025. Strategian linjaukset ja tavoitteet otetaan huomioon talousarvion valmistelussa.

 

Kaupunginvaltuusto vahvistaa palvelualueittaiset toiminnan ja talouden tavoitteet talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Toiminnan ja talouden tavoitteet ovat osa talousarviota.

 

Tärkeimmät toiminnan tavoitteet esitetään sitovina. Tällöin tavoitteet raportoidaan valtuustolle talouden ja toiminnan seurantaraporteissa sekä tilinpäätöksessä.

 

Sitovan toiminnan ja talouden tavoitteen tulee täyttää seuraavat kolme ehtoa:

- Tavoite on johdettu kaupungin strategiasta. Tavoitteen tulee olla olennainen ja merkityksellinen ja sen tulee vastata päätöksentekotasoa, jota kaupunginvaltuusto käyttää.

- Tavoite on mitattavissa. Tavoitteen tulee olla selkeä ja yksiselitteinen. Tavoite tulee voida mitata ilman monimutkaista laskentaa tai monimutkaista tietojen keruuta. Tavoitteen toteutumisen raportointi on tiivis ja ytimekäs.

- Tavoite voidaan saavuttaa palvelualueen määrärahoin ja toimenpitein, eivätkä ulkoiset palvelualueen toimenpiteistä riippumattomat tapahtumat saa vaikuttaa tavoitteen toteutumiseen. Tavoitteen tulee olla tavoitteellinen, mutta myös realistinen suhteessa tehtäväalueen toiminnallisiin mahdollisuuksiin.

 

Lupa- ja valvontalautakunta käsitteli talousarvio 2024 ja taloussuunnitelmavuosia 2025-2026 kokouksessaan 29.8.2023 § 84.

 

Liite: Lupa- ja valvontalautakunnan vuositavoitteet talousarvioon 2024 ja taloussuunnitelmaan 2025-2026

 

 

Kaupunkikehitysjohtaja

Lupa- ja valvontalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevan vuositavoitteen talousarvioon vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaan 2025-2026.

 

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti hyväksyä liitteenä olevan vuositavoitteen talousarvioon vuodelle 2024 ja taloussuunnitelmaan 2025-2026

 

Mirja Suhonen liittyi kokoukseen § 100 käsittelyn aikana klo 16.07.