Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsfullmäktige
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 28Fullmäktigemotioner

 

Stadsfullmäktige 29.03.2023 § 28  

  

 

Beredning och tilläggsupppgifter:

förvaltningsdirektör Roope Lenkkeri, roope.lenkkeri@porvoo.fi

 

Fullmäktigeledamöterna har väckt följande motioner. Motionären och i fråga om en motion som väckts av en fullmäktigegrupp har en företrädare för gruppen rätt att vid fullmäktiges sammanträde hålla ett anförande i vilket motionen motiveras mera omfattande än i motionstexten och beskrivs målen med motionen.

Bilagor
Eeva Puromies motion 20.2.2023

Anette Karlssons motion 21.2.2023

De som har väckt motionen meddelar stadsfullmäktiges ordförande före fullmäktigemötet om de tänker använda talturen.

 

Beslut

Stadsfullmäktige antecknade motionerna för kännedom.