Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsen
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 116


 

Belöning av personalen för 2022 års arbetsinsats

 

Stadsstyrelsen 27.03.2023 § 116  

741/01.02.03.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

personaldirektör Anu Kalliosaari, tfn 040 500 8521, fornamn.efternamn@porvoo.fi

 

Flera samtidiga förändringsprojekt, såsom organisationsändringen och inrättandet av välfärdsområdet, frånvaron på grund av coronapandemin samt utmaningarna med tillgång till personal, har fortfarande krävt betydande flexibilitet samt förändrings- och anpassningsförmåga av personalen år 2022. Borgå stad vill belöna sin personal för den värdefulla arbetsinsatsen, goda teamarbetet och förbundenheten.

 

Personalen belönas med motions- och kultursedlar för ett värde av tvåhundra euro eller med ett motivationstillägg på tvåhundra euro till alla anställda vars anställningsförhållande har varit i kraft minst en månad i en eller flera perioder under tiden 1.1.2022-31.12.2022, och vars anställningsförhållande är i kraft 31.3.2023.

 

Sedlarna bekostas helt av arbetsgivaren. Motivationstillägget betalas efter den närmaste chefens anmälan i samband med den sedvanliga lönebetalningen. Motivationstillägget är för arbetstagaren inkomst på vilken förskottsinnehållning ska verkställas.

 

Motions- och kultursedlarna begärs via den närmaste chefen på Kompassen. Utöver motions- och kultursedlarna har de anställda fortsättningsvis en förmån där en heltidsanställd arbetstagare kan köpa motions- och kultursedlar för ett värde av 100 euro genom att själv betala 50 euro och en deltidsanställd arbetstagare kan köpa sedlar för ett värde av 50 euro genom att själv betala 25 euro.

 

Staden har cirka 2400 anställda. Om alla anställda väljer motions- och kultursedlar för 200 euro, är stadens kostnader 480 000 euro. Om alla anställda väljer motivationstillägg på 200 euro, är stadens kostnader med bikostnader cirka 675 000 euro. Belöningen täcks med anslag i driftsbudgeten för respektive sektor år 2023. Eventuella behov av tilläggsanslag föreslås för stadsfullmäktige under våren i samband med det behov av tilläggsanslag som den kommunala löneuppgörelsen medför.

 

Staden hade en motsvarande belöningsform också för ett år sedan och man fick mycket positiv respons på den. Ärendet har beretts tillsammans med sektorernas representanter och behandlats i stadens samarbetskommitté 24.3.2023.

 

Stadsdirektören

Stadsstyrelsen beslutar belöna stadens personal för 2022 års arbetsinsats på ovan nämnda sätt.

 

Beslut

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt belöna stadens personal för 2022 års arbetsinsats på ovan nämnda sätt.