Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 116


 

Henkilöstön palkitseminen vuoden 2022 työpanoksesta

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 116  

741/01.02.03.00/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot:

henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, puh. 040 500 8521, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Useat samanaikaisen muutoshankkeet kuten organisaatiouudistus ja hyvinvointialueen perustaminen, koronapandemian aiheuttamat poissaolot sekä haasteet henkilöstön saatavuudessa ovat edellyttäneet henkilöstöltä edelleen huomattavaa joustavuutta sekä muutos- ja sopeutumiskykyä vuonna 2022. Porvoon kaupunki haluaa palkita henkilöstöään arvokkaasta työpanoksesta, hyvästä tiimityöstä ja sitoutuneisuudesta.

 

Henkilöstöä palkitaan antamalla kullekin kahden sadan euron arvosta virikeseteleitä tai kahden sadan euron motivaatiolisä kaikille niille, joiden palvelussuhde on ollut voimassa yhtenä tai useampana jaksona yhteensä vähintään kuukauden ajan ajalla 1.1.2022 - 31.12.2022 ja joilla on palvelussuhde voimassa 31.3.2023.

 

Virikesetelit maksaa täysin työnantaja. Motivaatiolisä maksetaan lähijohtajan ilmoituksen perusteella tavanomaisen palkanmaksun yhteydessä. Motivaatiolisä on ennakonpidätyksenalaista tuloa työntekijälle.

 

Virikesetelit pyydetään lähijohtajan kautta Kompassista. Palkintovirikeseteleiden lisäksi edelleen on käytössä virike-etu, jossa kokoaikainen työntekijä saa ostaa 100 euron arvosta virikeseteleitä maksamalla niistä itse 50 euroa ja osa-aikainen 50 euron arvosta maksamalla itse 25 euroa.

 

Kaupungilla on noin 2400 työntekijää. Mikäli koko henkilöstö valitsee 200 euron virikesetelit, on kustannus kaupungille 480 000 euroa. Jos koko henkilöstö valitsee 200 euron motivaatiolisän, on kustannus kaupungille sivukuluineen noin 675 000 euroa. Palkitseminen katetaan kunkin toimialan vuoden 2023 käyttötalousmäärärahoista. Mahdolliset lisämäärärahatarpeet esitetään kaupunginvaltuustolle kevään aikana kunnallisen palkkaratkaisun tuoman lisämäärärahatarpeen yhteydessä.

 

Kaupungilla oli vastaava palkitsemismuoto käytössä myös vuosi sitten ja siitä saatiin paljon hyvää palautetta. Asia on valmisteltu yhdessä toimialojen edustajien kanssa ja käsitelty kaupungin yhteistyötoimikunnassa 24.3.2023.

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää palkita kaupungin henkilöstöä vuoden 2022 työpanoksesta yllä olevalla tavalla.

 

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palkita kaupungin henkilöstöä vuoden 2022 työpanoksesta yllä olevalla tavalla.