Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 18


 

Tilinpäätös

 

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta 21.03.2023 § 18  

    

 

Valmistelu- ja lisätiedot

Toimitusjohtaja Leila Korhonen, etunimi.sukunimi2@porvoo.fi

 

Tilivuonna tapahtuneet organisaatiomuutokset ja niiden vaikutukset henkilöstöön

 

Merkittävät organisaatiomuutokset ja niiden valmistelu leimasivat tilapalvelujen toimintavuotta 2022. Tilapalveluissa valmistauduttiin uudenlaiseen tulevaisuuteen sotelle tuotettavien palvelujen siirtyessä vuodenvaihteessa 2023 hyvinvointialueen toiminnaksi, sekä valmisteltiin kiinteistönhoidon siirtoa toimitilajohdon alaisuuteen.

 

Tiimiorganisaation muodostamisesta edellä mainituista muutoksista johtuen oli päätetty jo vuoden 2021 loppupuolella, ja tiimiorganisaatio otettiin käyttöön helmikuussa. Käytännössä muutos tarkoitti erillisten ruokapalvelu- ja siivouspalveluyksiköiden yhdistämistä yhdeksi toimintayksiköksi, joka on jaettu neljään toimialueeseen. Tiimipäälliköt toimialueille palkattiin sisäisellä haulla. Tiimipäällikköjen esihenkilönä toimii palvelupäällikkö. Keskuskeittiö jatkaa edelleen toimintaa tuotantopäällikön johdolla.

 

Henkilöstön koulutustarpeita ja osaamisen kehittämistä pohdittiin tiiminorganisaation muodostamisen näkökulmasta, ja neuvoteltiin koulutusyhteistyökumppanien kanssa valmennusohjelman sisällöstä. Koko henkilöstöä koskeva valmennusohjelma päätettiin käynnistää vasta vuoden 2023 alusta, koska suuret muutokset veivät huomattavasti organisaation voimavaroja vuoden 2022 puolella.

 

Vuoden 2022 loppupuolella valtuusto hyväksyi tilapalvelujen nimenvaihdoksen, uusi nimi on liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut, ruotsiksi affärsverket Borgå kost- och städtjänster. Uusi nimi kuvaa tarkalleen liikelaitoksen toimialoja.

 

Asiakasyhteistyö

 

Asiakasyhteistyö muodostui aiempaa kiinteämmäksi sivistystoimen kanssa. Käyttöön otettiin säännölliset kehittämispainotteiset johdon kokoukset, joissa analysoitiin yhteistyön ja palvelujen kehittämistarpeita ja sovittiin vuonna 2023 toteutettavista toimenpiteistä. Näistä voidaan mainita esim. Kevätkummun koululla ja Kvarnbacken skolassa käynnistettävä hanke, jolla tähdätään kouluruokailun toimivuuden ja tunnelman kokonaisvaltaiseen kehittämiseen ja positiivisen ruokakasvatuksen toteutumiseen.

 

Siivoustyön uudelleen mitoitus

 

Siivoustyössä otettiin käyttöön työnsuunnitteluohjelma Atops. Ohjelman myötä päivitettiin käytössä olleet siivoustyön standardit ja mitoitukset uusiin työmenetelmiin perustuen.  Erot vanhaan laskelmaan johtuvat pääsääntöisesti siitä, että uusilla standardeilla mitoitettaessa aikaa kului 69 % siitä mitä vanhoilla standardeilla tehdessä aika oli. Ohjelmassa huomioidaan miten usein mikäkin pinta siivotaan ja mikä likaisuusaste pinnoilla on. Kolme kertaa viikossa siivottaessa pinnat ovat likaisempia kuin viisi kertaa viikossa siivottaessa, ja aikaa kuluu enemmän.

 

Mitoituksessa voidaan ottaa huomioon, onko tiloissa esimerkiksi liitutaulut vai tussitaulut, tai pyyhitäänkö pulpetit tasomopilla vai mikrokuitupyyhkeellä. Uudenlaiset työmenetelmät ja tarkemman tasoinen mitoitus ovat mahdollistaneet sen, että on voitu tarjota samalla kustannusrakenteella asiakkaille parempaa siivoustaajuutta.

 

 

Taloudellinen tulos

 

Yleinen kustannustason nousu uhkasi tilivuoden tulosta, mutta koska talousarviota laadittaessa oli jo varauduttu elintarvikkeiden kustannustason nousuun, joka on merkittävin kuluerä henkilöstökustannusten ohella, alkuperäisessä talousarviossa asetettu tulostavoite 310 000 euroa saavutettiin.

 

Sitovat tavoitteet

 

Siivouksen hyväksytyt laatukierrokset 90 %

 

Tämä tavoite saavutettiin. Laatukierrokset toteutettiin ja tavoitteisiin päästiin suunnitellulla tavalla.

 

Kiinteistönhoidon määräaikasitehtävät dokumentoidaan

 

Määräaikasitehtävät on tallennettu kiinteistöjen sähköiseen huoltokirjaan Granlund manageriin. tehtävät nousevat kiinteistökohtaisesti kiinteistönhoitajien päivittäisiksi tai harvemmiksi työtehtäviksi suunnitelman mukaan.

 

 

Kiinteistönhoidon hyväksytyt laatukierrokset 90 %

 

Laatukierroksia ei ole enää tehty vuodesta 2021 alkaen, jolloin toimintatapa muuttui. Toimitilajohto tilaa ulkopuoliselta toimijalta kiinteistöjä koskevat auditoinnit.

 

 

Vähennetään jätteen määrää ja haitallisuutta omassa toiminnassa

 

Ruokatuotantoa suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon kaupungin ilmasto-ohjelman tavoitteet. Vuonna 2022 ei päästy vuoden 2021 jätteen määrän alle. Tuotannonsuunnittelussa tehdään muutoksia, jotta jatkossa päästäisiin laskusuuntaan jätteen määrässä.

 

Jätteen haitallisuus ei ole merkittävää toiminnassa, koska toiminnassa ei synny juurikaan muuta kuin biojätettä, muovia, kartonkia ja jonkin verran metallia, Nämä jätelajit voidaan käyttää uudelleen esim. energiantuotannossa. Hävikkiruokaa hyödynnetään myös hyväntekeväisyydessä.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sitova tavoite/mittari

TP 2021

TA 2022

TP 2022

TA2023

TS 2024

Peruspääoman tuotto, 5 %

toteutui

toteutuu

toteutuu

toteutuu

toteutuu

Kotimaisten elintarvikkeiden osuus ostetuista kiloista

70 %

70 %

78 %

 

70 %

 

70 %

 

Valmistus- ja lautashävikin osuus valmistetusta ruoasta %

 Koulut alle 20 % ja päiväkodit alle 25 %

Koulut alle 20 % ja päiväkodit alle 25 %

Koulut alle 20 % ja päiväkodit alle 25 %

Koulut alle 20 % ja päiväkodit alle 25 %

Koulut alle 20 % ja päiväkodit alle 25 %

Kasviruoan osuutta lisätään %

 ei toteutunut

11 %

 ei toteutunut

11 %

12 %

Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely tehdään

 toteutuu

toteutuu

ei toteutunut*

 

toteutuu

 

toteutuu

Kiinteistönhoidon määräaikaistehtävät dokumentoidaan

toteutuu

toteutuu

toteutuu

kiinteistönhoito toimitila-palveluissa

kiinteistönhoito toimitila-palveluissa

Siivouksen hyväksytyt laatukierrokset %

 90 %

90 %

90 %

90 %

90 %

* Ruokapalvelun resurssit käytettiin tuotannonohjausjärjestelmän päivittämiseen ja uuden version kouluttamiseen. Projekti kesti koko tilivuoden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut tavoitteet ja tunnusluvut

TP 2021

TA 2022

TP 2022

TA2023

TS 2024

Laatuauditoinnit/tilaaja-asiakastyytyväisyys, asteikolla 1 - 4

 

3,1

 

3,5

 

3,1

 

3,5

 

3,5

Yksikkökustannukset: Kiinteistönhoito (mitoitetut tehtävät) €/m2

9

9

9

kiinteistönhoito toimitila-palveluissa

kiinteistönhoito toimitila-palveluissa

Kiinteistönhoidon m²

178 000 m²

178 000 m²

178 000 m²

 

 

Siivous m2/hlö

 1744 m²

1744 m²

1744 m²

1790 m²

1790 m²

Siivottavat   

 158 700 m2

158 700 m²

158 700 m²

127 500 m²

127 500 m²

Ruokahuolto, annosmäärä, kpl

2 938 029

3 000 000

3 077 393

2 336 000

2 336 000

Ateria/hlö/päivä

84

86

86

118

118

 

 

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen toimitusjohtaja

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta hyväksyy tilinpäätöksen.

 

Liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalveluiden johtokunta päätti hyväksyä Porvoon ateria- ja puhtauspalvelujen tilinpäätöksen vuodelta 2022 ja esittää liikevoiton kirjaamista liikelaitoksen voittovaroihin.