Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsens koncernsektion
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 21


 

Beviljande av borgen till HPK Palvelut Oy

 

Stadsstyrelsens koncernsektion 27.03.2023 § 21  

837/00.01.00.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

controller Irene Malmberg, irene.malmberg@porvoo.fi

 

HPK Palvelut Oy är ett bolag bildat år 2022 som ägs av Borgå stad, Östra Nylands välfärdsområde och Sibbo kommun. Stadens ägarandel är 54,9 %. Bolaget producerar till sina ägare ekonomitjänster, lönetjänster, grundläggande ICT-tjänster och översättningstjänster. Bolaget är inte verksamt på den konkurrensutsatta marknaden utan producerar tjänster enbart till sina ägare och småbolag som hör till ägarnas koncerner.

 

Staden har tidigare haft ett avtal med 3 Step IT Oy om ICT-leasinganordningarnas livscykeltjänster. Avtalet övergår från staden till HPK Palvelut Oy och finansiären av avtalet är OP Företagsbanken Abp. OP Företagsbanken Abp har beviljat HPK Palvelut Oy en limit på 7 112 500,00 euro för vilken det söks stadens proprieborgen med ett högst ansvar på 5 575 000,00 euro.

 

Mot limiten skaffar HPK Palvelut Oy ICT-anordningar från 3 Step IT Oy till staden. Stadens ansvar är alltid högst 80 procent av det limitbelopp som har använts, med räntor och kostnader. Stadens ansvar begränsar sig bara till användning av limiten för stadens anordningar.

 

Enligt kommunallagens 129 § får lån, borgen eller annan säkerhet som beviljats av kommunen inte äventyra kommunens förmåga att svara för sina lagstadgade uppgifter. Kommunen får inte bevilja lån, borgen eller annan säkerhet om de är förenade med en betydande ekonomisk risk. Kommunens intressen ska tillgodoses med tillräckliga säkerheter eller motsäkerheter.

 

Stadens förmåga att klara sig av lagstadgade uppgifter äventyras inte, om staden beviljar en borgen på 5 575 000,00 euro som säkerhet för en limit för staden som bolagets kund är själv slutanvändare av anordningarna som limiten gäller och betalar till HPK Palvelut Oy för tjänsterna. Eftersom staden själv är betalaren av dessa ansvar och enbart svarar för leasingavgifter för sina egna anordningar har kravet på en motsäkerhet ingen verkan på säkerställande av garantin.

 

Enligt stadens borgens- och utlåningspolicy tas det enligt förvaltningsstadgans 34 § alltid ut en garantiprovision på minst 0,5 %.

 

Stadsdirektören

Koncernsektionen föreslår stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att en proprieborgen på 5 575 000,00 euro beviljas som säkerhet på HPK Palvelut Oy:s limit. Borgen gäller högst 10 år eller den tid som limiten är i kraft, om tiden är kortare än 10 år. För borgen tas det ut en årlig garantiprovision som fastställs i stadens borgens- och utlåningspolicy.

Paragrafen justeras på mötet.

 

Beslut

Koncernsektionen beslutade enhälligt föreslå stadsstyrelsen och vidare fullmäktige att en proprieborgen på 5 575 000,00 euro beviljas som säkerhet på HPK Palvelut Oy:s limit. Borgen gäller högst 10 år eller den tid som limiten är i kraft, om tiden är kortare än 10 år. För borgen tas det ut en årlig garantiprovision som fastställs i stadens borgens- och utlåningspolicy.

Henrik Rainio deltog inte i behandlingen av ärendet.

Paragrafen justerades på mötet.