Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 22 

Kaupungin edustajien valitseminen yhtiöihin ja yhteisöihin

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.02.2023 § 16 

 

 

Valmistelu- ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, controller Sabrina Broberg, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Kaupunkihallituksen konsernijaosto ohjaa ja valvoo omistajana, että tytäryhteisöt toimivat kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden ja kaupunkistrategian mukaisesti sekä huolehtii konsernivalvonnan toteuttamisesta konserniohjeiden mukaisesti.

 

Konsernijaosto päättää kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen ja osakkuusyhtiöiden hallintoelimiin sekä antaa ohjeet kaupunkia yhteisöjen hallintoelimissä edustaville henkilöille kaupungin kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin.

 

Omistajapolitiikkaa toteutetaan omistajaohjauksella, joka on tytär- ja osakkuusyhteisöjen sekä yhteistoimintaorganisaatioiden hallintoon ja toimintaan vaikuttamista siten, että koko konsernin strategiset tavoitteet ja edut tulevat huomioiduksi.

 

  Omistajan asettamia tavoitteita ja yhtiön tarkoitusta toteuttavat tytäryhteisössä yhteisön hallitus, johon kuuluvat henkilöt voivat olla luottamushenkilöitä, viranhaltijoita tai konsernijohdon ulkopuolisia asiantuntijoita. Yhteisön hallituksen valinta on omistajan kannalta merkittävä yksittäinen omistajaohjaukseen liittyvä toimenpide. Kaupungin tytäryhteisöjen hallituksiin nimettävistä henkilöistä päättää kaupunginhallitus.

 

Kuntalain 47 §:ssä on säädetty hallitusjäsenten pätevyysvaatimuksista. Tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tämä tarkoittaa perehtyneisyyttä ja asiantuntemusta yhtiöiden toimialaan sekä kykyä arvioida yhtiöiden suoriutumista ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tulee huomata, että osakeyhtiömuotoisessa tytäryhteisössä hallituksen jäseniä myös koskee osakeyhtiölain mukainen vastuu.

 

  Pätevyysvaatimukset on sisällytetty valtuuston vuonna 2020 hyväksymään konserniohjeeseen. Edustajat yhtiöihin valitaan osaamisen ja kokemuksen perusteella. Porvoon kaupungin tytäryhteisöjen hallituksilla kollektiivina tulee olla riittävän monipuolista ja toisiaan täydentävää osaamista yhteisön johtamisen eri osa-alueista. Nimittämisprosessissa varmistetaan myös tasa-arvolain säännösten to­teu­tu­mis­ta yhteisöjen johdossa.

 

  Tehokkaan valvonnan ja riippumattomuuden toteutumiseksi kon­ser­ni­yh­tiöi­den johtoon valitaan pääsääntöisesti konsernijohdon ul­ko­puo­li­sia henkilöitä. Lisäksi konserniohjeessa on asetettu tavoitteita hal­li­tuk­sen koolle, varajäsenten valitsemiselle ja mm. riittävälle teh­­­kier­rol­le.

 

  Yhtiökohtaisesti arvioidaan myös tarve erillisen asiantuntijajäsenen se­kä viranhaltijajäsenten valitsemiselle. Konserniyhdyshenkilöllä se­kä kaupunginjohtajalla tulisi olla myös läsnäolo- ja pu­he­oi­keus hallituksen kokouksissa.

 

   Hallitusten jäsenten nimittämistä koskevat periaatteet ja ohjeet tulee huomioida yhtiökokousten valmistelussa ja hallitusten valinnassa. Hallitusten toimikausi kestää vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka.

  Yhteisöjen toimielimissä toimivien henkilöiden palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

 

 

 

 

  Liitteet:

- Edustajat Porvoon kaupunkikonsernin yhtiöissä ja yhteisöissä

  - Konserniohje

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Ab Svartså Vattenverk-Mustijoen Vesilaitos Oy hallitukseen: Elina Antila, Kari Hällström ja Irene Malmberg.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian muilta osin uuteen valmisteluun.

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.03.2023 § 22  

502/00.01.00.03/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

rahoitusjohtaja Henrik Rainio, controller Sabrina Broberg, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

 

Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää esittää edustajansa yhteisöjen hallituksiin ja muihin hallintoelimiin. Palkkioissa noudatetaan kaupunginhallituksen päättämää linjausta.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää Porvoon kaupungin edustajat yhtiöihin ja yhteisöihin seuraavasti:

Porvoon Energia Oy:
Johan Söderberg, Silja Metsola, Sami Ryynänen, Kristel Pynnönen, Jussi Impiö. Sekä uutena Jarmo Kurikka ja Salla Roni-Poranen.
Porvoon Sähköverkko Oy:
Silja Metsola, Johan Söderberg, Sami Ryynänen, Måns Holmberg
Porvoon Event Factory Oy Ab: Pertti Elfving, Pia Sågbom, Petri Hosiaisluoma, Pasi Siltakorpi, Aino Kylätasku
Porvoon A-asunnot Oy:
Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen
Kiinteistö Oy A-lukaali:
Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen
Porvoon Vuokra-asunnot Oy:
Jarmo Grönman, Anders Rosengren, Mirja Suhonen, Ulla Raitimo, Jani Heinänen
Careeria Oy:
Mikko Valtonen, Markku Välimäki, Sofia Antman, Hilding Mattsson, Anu Harjumaaskola
CareeriaPlus Oy:
Mikko Valtonen
KOY Edupolis:
Mikko Valtonen, Pasi Kankare
Prakticum:
Mikaela Nylander
Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo:
Roope Lenkkeri (vh), Christina Träskelin (vh), Irene Malmberg (vh).
Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy:
Roope Lenkkeri(vh), Tommi Mikkeli, Christina Träskelin (vh)
PSV (Pääkaupunkiseudun Vesi Oy):
Elina Antila (vh), Mats Blomberg, varajäsen
Posintra Oy: Fredrick von Schoultz, Elin Blomqvist-Valtonen, Janne Ranta, Sami Ryynänen
Borgå Folkakademi Ab:
Torbjörn Blomqvist, Mikael Söderström, Ronja Roms, Bodil Lund
Kokonniemen liikuntakeskus Oy:
Niina Puumalainen, Aila Ahonen, Antti Kalliomaa, Tero Tenhunen
Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:
Anu Kalliosaari
Itärata Oy:
Jukka-Pekka Ujula
Kiinteistö Oy Porvoon Jousitie - Fastighets Ab Pilbågsvägen i Borgå: Christina Träskelin, Antti Kinnunen
Kiinteistö Oy Porvoon Lundinkatu 8, Nimbustalo:
Antti Kinnunen, Markku Partanen

Konsernijaosto päätti yksimielisesti palauttaa asian muilta osin uuteen valmisteluun.