Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 21


 

Takauksen myöntäminen HPK Palvelut Oy:lle

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 27.03.2023 § 21  

837/00.01.00.03/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

controller Irene Malmberg, irene.malmberg@porvoo.fi

 

HPK Palvelut Oy on Porvoon kaupungin, Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Sipoon kunnan omistama yhtiö, joka on perustettu vuonna 2022. Kaupungin omistusosuus on 54,9 %. Yhtiö tuottaa omistajilleen talous-, palkka-, ICT-perustietotekniikka ja käännöspalveluita.Yhtiö ei toimi kilpailuilla markkinnoilla, vaan tuottaa palveluita ainostaan omistajilleen sekä omistajien konserniin kuuluvuille pienyhtiöille.

 

Kaupungilla on aikaisemmin ollut sopimus ICT-leasinglaitteiden elinkaaripalveluista 3 Step IT Oy:n kanssa. Sopimus siirtyy kaupungilta HPK Palvelut Oy:lle ja sopimuksen rahoittajana toimii OP Yrityspankki Oyj. OP Yrityspankki Oyj on myöntänyt HPK Palvelut Oy:lle sopimukselle 7 112 500,00 euron suuruinen limiitin, jolle haetaan kaupungin omavelkaista takausta enimmäisvastuulla 5 575 000,00 euroa. Kaupungin osuus HPK Palvelut Oy:n sopimuksen laitekannasta on noin 70 % ja haettu takaus perustuu kaupungin osuuteen laitekannasta, huomioiden kuitenkin myös kaupungin tulevat laitehankinnat.

 

Limittiä vastaan HPK Palvelut Oy hankkii 3 Step IT Oy:ltä kaupungille ICT-laitteita. Kaupupungin vastuu on aina enintään 80 prosenttia käytössä olevasta limiitin määrästä, koroineen ja kuluineen. Kaupungin vastuu koskee vain kaupungin laitteisiin kohdistuvaan limiitin käyttöön.

 

Kuntalain 129 §:n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vakuuksilla tai vastavakuuksilla.

 

Kaupungin kyky suoriutua lakisääteisistä tehtävistä ei vaarannu, mikäli kaupunki myöntää yhtiön limiitin vakuudeksi 5 575 000,00 euron suuruista takausta, sillä yhtiön asiakkaana kaupunki on itse limiitin kohteena olevien laitteiden loppukäyttäjä ja maksaa palveluista HPK Palvelut Oy:lle. Koska kaupunki on itse kyseessä olevien vastuiden maksaja ja vastaa yksinomaan omien laitteidensa leasingmaksuista, ei vastavakuuden vaatimisella ole vaikutusta takauksen turvaamisessa.

 

Kaupungin takaus- ja aintolainauspolitiikan mukaan kaupungin antamasta takauksesta peritään hallintosäännön 34 §:n mukaan aina vähintään 0,5 %.

 

Kaupunginjohtaja

Konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että HPK Palvelut Oy:n limiitin vakuudeksi myönnetään 5 575 000,00 euron omavelkainen takaus. Takaus on voimassa korkeintaan 10 vuotta tai limiitin voimassaolon ajan, mikäli se on 10 vuotta lyhyempi aika. Takauksesta peritään kaupungin takaus- ja antolainauspolitiikan mukainen vuotuinen takausprovisio.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Konsernijaosto päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että HPK Palvelut Oy:n limiitin vakuudeksi myönnetään 5 575 000,00 euron omavelkainen takaus. Takaus on voimassa korkeintaan 10 vuotta tai limiitin voimassaolon ajan, mikäli se on 10 vuotta lyhyempi aika. Takauksesta peritään kaupungin takaus- ja antolainauspolitiikan mukainen vuotuinen takausprovisio.

Henrik Rainio ei osallistunut asian käsittelyyn.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.