Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Suomenkielinen koulutusjaosto
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 24 

Perusopetuksen koulujen opetustunnit ja koulunkäynnin ohjaajaresurssi lv 2023-2024

 

Suomenkielinen koulutusjaosto 26.01.2023 § 8 

 

Valmistelu- ja lisätiedot perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Jari Kettunen jari.kettunen@porvoo.fi

 

Perusopetuksen koulujen opetukseen käytettävän resurssin kokonaismäärästä päättää koulutusjaosto kasvun ja oppimisen lautakunnan päättämien kokonaisuuden kriteerien ja sille myönnetyn talousarvion mukaisesti. Suomenkielisten koulutuspalveluiden vuoden 2023 talousarvion lähtökohtana on ollut nykyisen tason säilyttäminen koulujen opetustunneissa ja koulunkäyntiohjaaja resursoinnissa. Resursoinnissa on huomioitava kuitenkin se, että yläkoulujen oppilasmäärä hiukan kasvaa, joka aiheuttaa pieniä kasvupaineita opetustunteihin syyslukukauden 2023 osalta. Vuodelle 2024 talousarvioraamia ei ole vielä määritelty.

 

Suomenkielisten perusopetuspalveluiden kokonaisopetustuntimäärää ja koulunkäyntiohjaaja resursointia valmistellaan yhteistyössä koulujen rehtoreiden ja aluerehtoreiden kanssa kokouksessa esiteltävän lomakkeen avulla. Lähtökohtana jatkovalmisteluun on se, että kokonaisresursointi pysyy nykytasolla huomioiden mahdolliset toiminnalliset muutokset ja talousarviovuodelle 2023 varatut määrärahat riittävät. Erityisen tuen ja maahanmuuttajien opetukseen liittyvät resurssit ja niiden tarkempi jako valmistellaan erikseen aluerehtoreiden toimesta. Lisäksi mahdollisten hankerahoitusten jako koulujen välillä tehdään aluerehtoreiden johdolla.

 

Liite:

Perusopetuksen tuntilaskelmataulukko lukuvuodelle 2023-2024

 

Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja

Suomenkielinen koulutusjaosto päättää jatkaa kokonaisopetustuntimäärän ja koulunkäyntiohjaaja resursoinnin jakautumista helpottavan lomakkeen, joka esitellään kokouksessa, käyttöä. Ja esittää, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy lopulliset kertoimet liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti.

Lähtökohtana jatkovalmisteluun on se, että kokonaisresursointi kertoimien osalta on nykytasolla huomioiden mahdolliset toiminnalliset muutokset ja talousarviovuodelle 2023 varatut määrärahat riittävät. Lisäksi jaosto edellyttää jatkovalmistelussa tutkimaan mahdollisuuksia lisätä oppimisen tuen resursointia siten, että joitakin koulunkäynninohjaajien tunteja vaihdetaan opetustunneiksi.

 

Päätös
Suomenkielinen koulutusjaosto päätti jatkaa kokonaisopetustuntimäärän ja koulunkäyntiohjaaja resursoinnin jakautumista helpottavan lomakkeen, joka esiteltiin kokouksessa, käyttöä. Ja esitti, että kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy lopulliset kertoimet liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti.

Lähtökohtana jatkovalmisteluun on se, että kokonaisresursointi kertoimien osalta on nykytasolla huomioiden mahdolliset toiminnalliset muutokset ja talousarviovuodelle 2023 varatut määrärahat riittävät. Lisäksi jaosto edellyttää jatkovalmistelussa tutkimaan mahdollisuuksia lisätä oppimisen tuen resursointia siten, että joitakin koulunkäynninohjaajien tunteja vaihdetaan opetustunneiksi.

 

 

 

Suomenkielinen koulutusjaosto 16.03.2023 § 24  

174/12.00.01/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Jari Kettunen jari.kettunen@porvoo.fi

 

Perusopetuksen koulujen opetukseen käytettävän resurssin kokonaismäärästä päättää koulutusjaosto kasvun ja oppimisen lautakunnan päättämien kokonaisuuden kriteerien ja sille myönnetyn talousarvion mukaisesti. Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi kokouksessaan 2.3.2023 seuraavat yhteiset linjaukset perusopetuksen koulujen opetuksen resurssointiin lukuvuodelle 2023-2024 koulutusjaostojen toimeenpantaviksi:

 

  1. Koulutusjaostot noudattavat valtuuston päättämää vuoden 2023 talousarviota sekä kasvun ja oppimisen lautakunnan päättämää käyttösuunnitelmaa.
  2. Opetuksen laadun takaamiseksi ryhmäkoot tulee pitää enintään nykytasolla ja pyrkiä niitä pienentämään.
  3. Koulujen väliset resurssit jaetaan mahdollisimman  tasavertaisesti oppilasmäärään ja oppilaiden tarpeiden perustuen.
  4. Oppimisen tukeen ja maahanmuuttajaopetukseen tulee varata riittävät resurssit.
  5. Aluerehtorit koordinoivat yhteistyötä koulujen välillä siten, että resurssien jako takaa tasavertaiset mahdollisuudet toteuttaa opetussuunnitelman tavoitteet jokaisessa koulussa lukuvuoden aikana.
  6. Kunkin koulun rehtorin vastuulla yhteistyössä aluerehtorin kanssa on järjestää koulunsa opetus talousarvion ja jaoston myöntämän resursoinnin puitteissa.
  7. Mahdolliset lukuvuotta 2023-2024 koskevat hankerahoitukset eivät sisälly jaostojen resurssipäätöksiin vaan niiden jako valmistellaan erikseen aluerehtoreiden toimesta perus- ja lukiokoulutusjohtajan päätettäväksi.

 

Suomenkielisten koulujen rehtorit ovat aluerehtoreiden johdolla jatkaneet resurssien valmistelua lukuvuodeksi 2023-2024.  Lähtökohtana jatkovalmisteluun on ollut se, että kokonaisresursointi kertoimien osalta on nykytasolla huomioiden mahdolliset toiminnalliset muutokset ja talousarviovuodelle 2023 varatut määrärahat riittävät. Tavoitteena on luoda edellytykset laadukkaan opetuksen järjestämiselle. 

 

 Liitteet:

 Perusopetuksen tuntikehys lukuvuodelle 2023-2024

 Perusopetuksen ohjaajaresurssi lukuvuodelle 2023-2024

 

Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja

Suomenkielinen koulutusjaosto päättää, että lukuvuonna 2023-2024 opetukseen voidaan käyttää vuoden 2023 talousarvioon ja kasvun ja oppimisen lautakunnan 2.3.2023 päätökseen perustuen yhteensä 7591 opetustuntia ja 2244 koulunkäynnin ohjaajatuntia. Lisäksi varataan 50 opetustunnin ja 168 koulunkäynnin ohjaajatunnin kohdentamaton varaus, jonka koulutusjohtaja voi kohdentaa aluerehtoreiden esityksestä erillisellä päätöksellä lukuvuoden 2023-2024 aikana.  Oppilasmäärän kasvuun perustuva tuntimäärän lisäys yläkouluissa edelliseen vuoteen tulee huomioida vuoden 2024 talousarvion valmistelussa.

Opetustuntimäärä ei sisällä mahdollisia hankerahoituksia koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseksi eikä mahdollisia valtion muita hankkeita tai tukipaketteja koulutuksen järjestäjille.

Koulujen välisistä resurssisiirroista päättää koulutusjohtaja aluerehtoreiden esityksestä ja kunkin koulun sisäisestä resurssin käytöstä ja kohdentamisesta vastaa rehtori koulun kokonaistuntimäärän puitteissa.

 

Päätös
Suomenkielinen koulutusjaosto päätti, että lukuvuonna 2023-2024 opetukseen voidaan käyttää vuoden 2023 talousarvioon ja kasvun ja oppimisen lautakunnan 2.3.2023 päätökseen perustuen yhteensä 7591 opetustuntia ja 2244 koulunkäynnin ohjaajatuntia. Lisäksi varataan 50 opetustunnin ja 168 koulunkäynnin ohjaajatunnin kohdentamaton varaus, jonka koulutusjohtaja voi kohdentaa aluerehtoreiden esityksestä erillisellä päätöksellä lukuvuoden 2023-2024 aikana.  Oppilasmäärän kasvuun perustuva tuntimäärän lisäys yläkouluissa edelliseen vuoteen tulee huomioida vuoden 2024 talousarvion valmistelussa.

Opetustuntimäärä ei sisällä mahdollisia hankerahoituksia koulutuksellisen tasa-arvon lisäämiseksi eikä mahdollisia valtion muita hankkeita tai tukipaketteja koulutuksen järjestäjille.

Koulujen välisistä resurssisiirroista päättää koulutusjohtaja aluerehtoreiden esityksestä ja kunkin koulun sisäisestä resurssin käytöstä ja kohdentamisesta vastaa rehtori koulun kokonaistuntimäärän puitteissa.