Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Suomenkielinen koulutusjaosto
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 22


Perusopetuksen laatusuunnitelma

 

Perusopetuksen laatusuunnitelman päivittäminen

 

Suomenkielinen koulutusjaosto 16.03.2023 § 22  

671/12.00.01/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot opetuksen kehittämiskoordinaattori Katariina Reinikainen katariina.reinikainen@porvoo.fi ja perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Jari Kettunen jari.kettunen@porvoo.fi

 

Perusopetuslain (628/1998) 21 § velvoittaa opetuksen järjestäjiä arvioimaan antamaansa koulutusta sekä osallistumaan ulkopuoliseen toimintansa arviointiin. Porvoon suomenkielisessä perusopetuksessa on tehty säännöllistä ja kattavaa laadunarviointia vuodesta 2011 alkaen. Laadunarviointi on perustunut opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisemiin suositusluonteisiin perusopetuksen laatukriteereihin.

Porvoon suomenkielisen perusopetuksen laadunarviointia on tehty hyväksytyn laatusuunnitelman pohjalta. Laadunarviointi on sisältänyt sekä määrällistä että laadullista arviointia. Määrällistä arviointia on tehty erilaisten tunnuslukujen ja kyselyiden pohjalta, kun taas laadullista arviointia on tehty muun muassa erilaisten toimintakertomusten pohjalta.

 

Laatusuunnitelmaa on päivitetty keväällä 2023. Päivityksen yhteydessä on tarkastettu käytössä olevia laadunarvioinnin menetelmiä sekä laadunarvioinnin työnjakoa. Syksyllä 2023 kehitetään erityisesti laatutyön ohjausrakennetta päivitetyn laatusuunnitelman pohjalta. Myös tehtävän arviointiraportin rakennetta uudistetaan niin, että kerättävää arviointiaineistoa käsitellään aihekokonaisuuksittain. Tavoitteena on, että saatua laadunarviointitietoa voidaan käyttää mahdollisimman hyvin hyödyksi niin koko perusopetusta koskevassa päätöksenteossa ja kehittämistoiminnassa kuin yksittäisten koulujen toimintakulttuurin kehittämisessä.

 

Syksyllä 2023 jatketaan koko kasvun ja oppimisen toimialan laadunarvioinnin kehittämistä. Työn yhteydessä kehitetään edelleen myös perusopetuksen laadunarviointia - kuitenkin niin, että samanaikaisesti seurataan uusien valtakunnallisten ohjeiden ja menetelmien kehittymistä.

 

Liite: Perusopetuksen laatusuunnitelma

 

Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja

Suomenkielinen koulutusjaosto päättää hyväksyä esityksen mukaisen perusopetuksen laatusuunnitelman toistaiseksi voimassa olevaksi.

 

Päätös
Suomenkielinen koulutusjaosto päätti hyväksyä esityksen mukaisen perusopetuksen laatusuunnitelman toistaiseksi voimassa olevaksi.