Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Suomenkielinen koulutusjaosto
Pöytäkirja 16.03.2023/Pykälä 21


 

Perusopetuksen painopisteet lukuvuonna 2023-2024

 

Suomenkielinen koulutusjaosto 16.03.2023 § 21  

670/12.00.01/2023  

Valmistelu- ja lisätiedot opetuksen kehittämiskoordinaattori Katariina Reinikainen katariina.reinkainen@porvoo.fi  ja perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja Jari Kettunen jari.kettunen@porvoo.fi

 

Porvoon suomenkielisessä perusopetuksessa tehdään säännöllistä laadunarviointia sekä kaupunki- että koulutasoisesti. Kaupunkitason tuloksia verrataan valtakunnallisiin tuloksiin mahdollisuuksien mukaan. Porvoon suomenkielisen perusopetuksen laadunarvioinnin tulokset ovatkin pitkälti maan keskiarvon mukaisia. Viimeksi laadunarvioinnin tuloksia on käsitelty suomenkielisessä koulutusjaostossa joulukuussa 2022.

 

Laadunarvioinnin tulosten perusteella Porvoossa on edelleen syytä jatkaa yhteistä työskentelyä monilukutaidon ja yhteisöllisen hyvinvoinnin edistämiseksi, vaikka lukutaidon osalta lukuvuoden 2021-2022 laadunarvioinnissa oli hienovaraisia merkkejä vuosiluokan 6 oppilaiden lukutaidon parantumisesta. Lukutaito on yksi avaintekijä syrjäytymisen ehkäisyssä sekä toisaalta myös keskeinen ennustava tekijä tulevassa koulumenestyksessä. Porvoossa nähdäänkin tärkeänä, että voimme taata lapsille ja nuorille mahdollisimman hyvän lukutaidon sekä kannustaa lukuharrastuksen pariin myös vapaa-ajalla. Erityisesti panostamme heikkojen lukijoiden tukemiseen. Lukutaidon kehittyminen vaatii sekä riittävää resursointia, rakenteellisia tukitoimia että yhteistä sitoutumista. Monilukutaidon tukemista jatketaankin monin eri tavoin pohjautuen Kansalliseen lukutaitostrategiaan 2030 sekä tehtyyn Porvoon digipolkuun.

 

Yhteisöllisen hyvinvoinnin osalta Porvoon tulokset ovat niin ikään hyvin samankaltaisia kuin muuallakin Suomessa. Kuitenkin koulukohtaisia eroavaisuuksia on joidenkin hyvinvoinnin osa-alueiden kohdalla. Tulevana lukuvuonna jatketaankin koulujen tukemista yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamisessa ja hyvinvointia tukevan toimintakulttuurin kehittämisessä. Yhteisöllisen opiskeluhuollon osalta painopisteiksi on valittu johtamisen kehittäminen, kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisy, vuorovaikutustaitojen ja mielenterveyden edistäminen sekä opiskelijoiden osallisuuden varmistaminen.

Painopisteiden lisäksi suomenkielisessä perusopetuksessa tehdään kehittämistyötä digitaalisuuden, arvioinnin, monikulttuurisen opetuksen sekä kestävän kehityksen parissa lukuvuonna 2023-2024 niiden ollessa opetussuunnitelmallisesti keskeisiä asioita.

 

Perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja

Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsee tiedoksi, että perusopetuksen yhteiset painopisteet lukuvuonna 2023-2024 ovat monilukutaito ja yhteisöllinen hyvinvointi.

 

Päätös
Suomenkielinen koulutusjaosto merkitsi tiedoksi, että perusopetuksen yhteiset painopisteet lukuvuonna 2023-2024 ovat monilukutaito ja yhteisöllinen hyvinvointi.