Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 21


 

Arbetet med utvidgade läroplikten

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 07.03.2023 § 21  

597/12.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, Rikard Lindström, rikard. lindstrom@borga.fi

 

I budgeten för 2023 finns inskrivet att den svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning skall se över de processer som berör den utvidgade läroplikten. En utmaning som definierats är de krävande studerandeärendena som kommunen ansvarar för och hur de ökade kraven på den intensifierade elevhandledningen påverkat resursbehovet. Frågan har diskuterats tillsammans med områdesrektorerna, rektorn för gymnasiet samt den studiehandledare som koordinerar de utmanande svenskspråkiga studerandeärendena. Gruppen har bekantat sig med statistik och nationella riktlinjer. (se bilaga), bland annat från stadens finskspråkiga grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Utgående från de nationella riktlinjerna och insamlad information finns det skäl att se över resurserna för elev- och studiehandledning inom svenspråkig grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

 

Svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning skall enligt budgeten tillsammans med välfärdsområdet och de övriga kommunerna föra ett utvecklingsarbete inom den utvidgade läroplikten för svenska elever. Svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning håller intensiv kontakt med välfärdsområdet i olika frågor, även på stadens allmänna nivå. Uppgiftsområdet för kontinuerliga diskussioner med Borgå Folkakademi och Prakticum samt övriga kommuner kring anordnandet av utbildning som kompletterar den utvidgade läropliktens två huvudformer, gymnasieutbildning och yrkesutbildning. Läsåret 2023-24 kommer det i Borgå att ordnas en utbildning i Akans regi, Folkhögskoleåret, samt Hux-utbildning ordnad av Prakticum. Akan och Prakticum ordnar gemensamma tillfällen för de svenska elev- och studiehandledarna i regionen, med målet att skapa gemensamma riktlinjer i frågor som berör den utvidgade läroplikten. Arbetet leds av en informell styrgrupp med representanter från utbildningsanordnarna och kommunerna. Svenskspråkiga grundläggande utbildningen och gymnasieutbildning deltar även i den arbetsgrupp som leds av finska grundläggande utbildningen och som koordinerar frågor kring den utvidgade läroplikten i regionen, där bland annat Careeria har en aktiv roll.

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Sektionen antecknar arbetet med utvidgade läropliktens processer och samarbetet med övriga instanser för kännedom.

 


Beslut
Sektionen antecknade arbetet med utvidgade läropliktens processer och samarbetet med övriga instanser för kännedom.