Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 20


Bild läsårsplanen SVUBS 7.3.2023

 

Uppdatering av skolornas läsårsplan

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 07.03.2023 § 20  

551/12.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Rektor för läroplan och kvalitet, Jessica Gillberg och direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

Styrsystemet för den grundläggande utbildningen ska garantera jämlikhet och kvalitet i utbildningen samt skapa goda förutsättningar för elevernas växande, utveckling och lärande. Styrsystemets normdel består av lagen och förordningen om grundläggande utbildning, statsrådets förordningar, grunderna för läroplanen samt den lokala läroplanen och läsårsplanerna som baserar sig på den. 

 

I läsårsplanen ska preciseras hur läroplanen kommer att genomföras i den enskilda skolan under läsåret. Förordningen om grundläggande utbildning förpliktar utbildningsanordnaren att informera eleverna och deras vårdnadshavare om centrala frågor som fastställs i läsårsplanen (Förordning om grundläggande utbildning 9§). 


Läsårsplanen för den grundläggande utbildningen uppdateras för att bättre motsvara de kvalitetskriterier vi arbetar för. Genom läsårsplanen vill vi ge den gemensamma utvecklingsverksamheten tillräcklig tyngd, samtidigt som den skall öka jämlikheten i skolornas verksamhet. Strukturen uppdateras för att bli mera användarvänlig och informationen mera lättillgänglig. Tyngd läggs även vid att läsårsplanen delaktiggör elever och vårdnadshavare. 

 

Rektorerna har varit aktiva i processen med att uppdatera läsårsplanen, planen har presenterats och vidareutvecklats utgående från den respons rektorerna kommit med. Även de kvalitetsansvariga har deltagit i arbetet.

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Sektionen godkänner den nya läsårsplanen för att användas från och med läsåret 2023-24.

 

Beslut
Sektionen godkände den nya läsårsplanen för att användas från och med läsåret 2023-24.