Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 19 

Uppdatering av kvalitetsplanen för den grundläggande utbildningen

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 07.03.2023 § 19  

550/12.00.02/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Rektor för läroplan och kvalitet, Jessica Gillberg och direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

Enligt Lagen om grundläggande utbildning 21§ skall den som ordnar utbildningen också utvärdera utbildningen samt delta i extern utvärdering av verksamheten. De viktigaste resultaten av utvärderingen ska offentliggöras. 


Undervisningsministeriet publicerade våren 2009 sin rekommendation, Kvalitetskriterier för den grundläggande utbildningen, som har som målsättning att trygga undervisningens kvalitet och mångfald samt att garantera barn och ungdomar deras rätt till undervisning och lagliga grundrättigheter oberoende av boningsort, språk eller ekonomisk situation. Kvalitetskriterierna är ett hjälpmedel för skolor och utbildningsanordnare för att utvärdera sin verksamhet och planera utvecklingen av denna. Kvalitetskriterierna är också ett styrverktyg för beslutsfattandet i anslutning till den grundläggande utbildningen.  
 

Utgående från kvalitetskriterierna uppgjordes en kvalitetsplan för den grundläggande utbildningen i Borgå. Planen godkändes i båda språkgruppernas sektioner våren 2011 och togs i bruk i skolorna hösten 2011. Planen har uppdaterats våren 2014, 2017 och 2022.  

Som en del av en större uppdatering av vår kvalitetsuppföljning uppdateras även kvalitetsplanen för den grundläggande utbildningen i Borgå. Uppdateringen av kvalitetsplanen har gjorts i tätt samarbete med den grundläggande utbildningen på finska samt med båda språkgruppernas kvalitetsansvariga.

 

På basen av resultaten i senaste utvärderingsrapport så väljer vi läsåret 2023-2024 att fortsätta med välbefinnandet och multilitteraciteten som tyngdpunktsområden. Genom utvecklings­verksamhet stöder vi skolorna med läs- och skrivtutorer, stöd för våra svagaste läsare, digistigen och bedömning. Inom ICT, hållbar utveckling och för särskilt begåvade elever finns egna arbets­grupper.

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Sektionen godkänner uppdateringen av kvalitetsplanen för den grundläggande utbildningen i Borgå.

Tyngdpunktsområden och utvecklingsverksamhet för läsåret 2023-2024 antecknas för kännedom.

 

 

 

 

Beslut
Sektionen godkände uppdateringen av kvalitetsplanen för den grundläggande utbildningen i Borgå.

Tyngdpunktsområden och utvecklingsverksamhet för läsåret 2023-2024 antecknades för kännedom.