Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Svenskspråkiga utbildningssektionen
Pöytäkirja 07.03.2023/Pykälä 16


 

Främjandet av det gemensamma välbefinnande inom den grundläggande utbildningen

 

Svenskspråkiga utbildningssektionen 07.03.2023 § 16  

537/12.00.01/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Rektor för elevstöd och välmående Anne Smolander och direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning, Rikard Lindström, rikard.lindstrom@borga.fi

 

En koordinator för antimobbningsarbetet i Borgå, Taina Helve, är anställd för tiden 1.10.2022-31.12.2023 inom den svensk- och finskspråkiga grundläggande utbildningen i Borgå. Koordinatorn har besökt alla svensk- och finskspråkiga grundskolor och kartlagt skolornas kutymer för förebyggande av och ingripande i mobbning. Resultatet av kartläggningen och av tidigare enkätundersökningar såsom Hälsa i Skolan, visar på behovet av en satsning på det förebyggande arbetet för att öka välbefinnande bland våra barn och unga.

 

Borgå stad har fått statligt specialunderstöd för år 2023 med mål att inom den grundläggande utbildningen stärka och utveckla den gemensamma elevvården. Tyngdpunkten ligger på att utveckla skolans verksamhetskultur så att den främjar välbefinnande, samarbete och delaktighet samt förebygger mobbning, våld och trakasserier. Rektorerna ansvarar för och leder det gemensamma elevvårdsarbetet på skolorna. Ledarskapsutbildning ordnas för att stärka ledarskapet och till detta anlitas Petri Partanen, verksamhetsledare vid utbildningsföretaget Skolutvecklarna i Sverige. Koordinatorn för antimobbningsarbetet fortsätter utvecklingsarbetet med tyngdpunkt på att stärka det förebyggande arbetet på skolorna, som en del av den gemensamma elevvårdens helhet.

 

Utbildningsanordnaren ska utgående från de av Utbildningsstyrelsen uppdaterade läroplansgrunderna uppdatera den lokala läroplanen och utarbeta en separat elevvårdsplan som ska träda i kraft 1.8.2023. I elevvårdsplanen ingår bland annat planen för förebyggande av och ingripande i mobbning. Elevvårdsplanen, som bifogas till välfärdsplanen för barn och unga, kommer att vara gemensam för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen och bereds genom tätt samarbete inom sektorn för växande och lärande.

 

Direktören för grundläggande utbildning och gymnasieutbildning

Arbetet med välbefinnandet i skolorna presenteras av koordinatorn Taina Helve och rektor för elevstöd och välmående Anne Smolander. Sektionen har möjlighet ge vägledning inför det fortsatta arbetet och återkommer till ärendet för ett godkännande av elevvårdsplanen senast i juni 2023.

 


Beslut
Arbetet med välbefinnandet i skolorna presenterades av koordinatorn Taina Helve och rektor för elevstöd och välmående Anne Smolander. Sektionen hade möjlighet att ge vägledning inför det fortsatta arbetet och återkommer till ärendet för ett godkännande av elevvårdsplanen senast i juni 2023.