Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 33 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 23.03.2023 § 33  

286/01.02.01.00/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

hallintopäällikkö Mervi Tuominen, henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

14.-15.2.2023 jätetyt oikaisuvaatimukset (6 kpl) Sivistysjohtajan viranhaltijapäätökseen 6.2.2023 §10/2023 perustuvat 25.5.2021 pidettyyn yhteistoimintamenettelyn mukaiseen kuulemistilaisuuteen "Porvoon kaupungin perusopetuksen koulusihteerien työnkuvan muutoksiin liittyen alueellisen johtamisen mallin pilotoinnin käynnistymiseen". Neuvottelussa on esitelty koulutuspalveluiden kahden seuraavan vuoden pilotoinnin suunnitelmaa, jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa Porvoon koulujen toimintatapoja.
 

Koulusihteerien työnkuvan kokonaisuudesta on kirjattu seuraavaa silloisen epätasalaatuisuuden vuoksi: Koulusihteerien toimenkuvan muutos pilotin aikana. Pilotin aikana tehdään työn vaativuuden arviointi, mahdolliset muutokset työtehtäviin ja arviointi palkkojen tarkistamisen tarpeesta. Neuvottelupöytäkirjaan on myös kirjattu, että palkantarkistus tulee tehtäväksi viimeistään tammikuussa (2022).  

 

Koulutuspalveluiden johtamisen pilotointi on jatkunut edelleen vuoden 2022 ajan, jolloin myös koulusihteerien työnkuvan arviointi on saatettu valmiiksi. Jokaisen työntekijän työnkuvaan kuuluu oman työn kehittäminen ja pilotoinnin aikana koulusihteerien työnkuvan kehittämistä on erityisesti tuettu yhteisten prosessien laatimisen avulla. Kokouksen 25.5.2021 tavoitteena on mahdollisesti ollut asioiden eteneminen nopeammassa tahdissa, mutta käsittely, toimintatavan muutokset ja pilotointi ovat ottaneet pidemmän ajan kuin alun perin on suunniteltu. Koulusihteereille /opintosihteerille on maksettu kertaluontoinen motivaatiolisä keväällä 2022. Lisäksi kahdelle koulusihteerille on myönnetty Primus-pääkäyttäjälisä 1.6.2022 alkaen. 

 

Palkkojen tarkistus tehdään siitä päivästä lukien, kun tehtävä on olennaisesti muuttunut vaativammaksi. Usein tämä on päivä/hetki, jolloin uusia työtehtäviä on ryhdytty tekemään, mutta yhtä usein, ellei useammin työtehtävät muuttuvat liukuvasti vaativammaksi. Jos tällä välillä ei tehtävän vaativuutta ole arvioitu, eikä myöskään palkan ja tehtävän vaativuuden vastaavuutta ole arvioitu, tarkistetaan palkka siitä ajankohdasta, kun tehtävän vaativuus arvioidaan uudelleen eli arviointipäivästä lukien.

 

Palkan arviointi perustuu aina työn vaativuuden arviointiin, joka tehtiin koulusihteerien osalta loka-marraskuussa 2022. Palkankorotuksen määrä arvioidaan kaupungin prosessien mukaisesti palvelualuepäällikön tai toimialajohtajan esityksestä kyseisen ammattikunnan TVA-ryhmässä.

 

Sivistysjohtaja on viranhaltijapäätöksessään päättänyt, että koulusihteerien sekä opintosihteerin palkkaa tarkistetaan 1.1.2023 alkaen. Viranhaltijapäätös perustuu hallinnon TVA-ryhmän 8.12.2022 sekä henkilöstöasiain neuvottelukunnan (HANK) 19.12.2022 käsittelyihin. Hallinnon TVA-ryhmä on perustanut palkankorotuspuoltonsa määrän toivotun 100€ sijaan 01TOI010 palkkaportaikkoon, ja HANK on kokouksessaan puollon hyväksynyt.

 

Sivistysjohtaja

Kasvun ja oppimisen lautakunta päättää olla hyväksymättä sivistysjohtajan viranhaltijapäätökseen §10/2023 kohdistettuja oikaisuvaatimuksia.

 

Päätös

Lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja palata asiaan ensi kokouksessa.