Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå vattens direktion
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 8 

Ramavtal för plaströr och brunnar samt delar för rörnät för år 2023 och optionsår 2024 / Val av leverantörer

 

Affärsverket Borgå vattens direktion 01.03.2023 § 8  

290/02.08.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Nätplanerare Irene Konola, irene.konola(at)porvoo.fi

 

Borgå vatten har begärt anbud på rör och brunnar av plast, plastdelar för tryckledningar och delar för avlopp och dagvattennät. Anskaffningsförfarandet var en öppen EU-anskaffning för försörjningssektorerna. Anbudsförfrågningen publicerades i HILMA 15.12.2022.

 

Delanbud kunde ges för följande produktkorgar:

- tryckledningar på rulle

- tryckledningar raka längder

- avloppsledningar

- dagvattenledningar

- granskningsbrunnar av plast för avlopps- och dagvattennät

- plastdelar för tryckledningar

- delar för avloppsnät

- delar för dagvattennät

 

Syftet med anskaffningen var att ingå ramavtal för år 2023 och möjligt optionsår 2024. Uppskattat värde på två års anskaffningar inom ramavtalet är 800 000 euro (moms 0%). Uppskattningen är inte bindande för beställaren.

Enligt anbudsförfrågningen väljs tre ramavtalsleverantörer för varje skild produktkorg. Anbudsgivarna sätts i rangordning genom att räkna ett jämförelsepris, som räknas per produktkorg på basen av givna enhetspriser och uppskattad årsanvändning. Under avtalsperioden beror valet av leverantör förutom på rangordningen enligt ramavtalet också på beställarens behov av bl.a. leveranstidtabeller. Ifall en beställning till ett visst projekt omfattar produkter från olika korgar väljs den totalekonomiskt fördelaktigaste leverantören.

Inom den utsatta tiden 16.1.2023 kl. 13.00 fick man 5 anbud. Alla företag som lämnat anbud uppfyllde anbudsförfrågningens behörighetskrav. En sammanfattning av anbuden finns som bilaga.

 

 

Affärsverket Borgå vattens VD

Direktionen beslutar, att ramavtal för plaströr och -brunnar samt delar för rörnät ingås med Dahl Suomi Oy, Onninen Oy, Meltex Oy Plastics, Uponor Infra Oy och Ulefos Oy enligt produktkorgarna i bilaga 1. Detta beslut skapar inte ett avtalsförhållande mellan beställaren och leverantören, utan avtal uppstår först då ett skriftligt avtal ingåtts.

 

Denna paragraf granskas genast.

 

Beslut:
Direktionen beslöt, att ramavtal för plaströr och -brunnar samt delar för rörnät ingås med Dahl Suomi Oy, Onninen Oy, Meltex Oy Plastics, Uponor Infra Oy och Ulefos Oy enligt produktkorgarna i bilaga 1. Detta beslut skapar inte ett avtalsförhållande mellan beställaren och leverantören, utan avtal uppstår först då ett skriftligt avtal ingåtts.

Denna paragraf granskades genast.