Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå vattens direktion
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 6 

Anskaffning av saneringsentreprenad för Hammars tryckavlopp

 

Affärsverket Borgå vattens direktion 01.03.2023 § 6  

403/02.08.00/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Arbetschef Peter Ekstam, tfn 0400 848 367

 

Hammars tryckavloppsledning är den andra huvudavloppslinjen, som leder till Hermansö reningeverk. Den är 3,1 km lång och byggd år 1974. Det har inträffat flera läckor på tryckledningen under de senaste åren och man har konstaterat att ledningen har nått slutet av sin tekniska användningstid. Planeringen av saneringen inleddes med en förplanering, som blev färdig i maj 2019. På basen av förplaneringen gjordes en översiktsplan, som blev färdig i april 2020. Planeringen fortsatte med byggplanering, som blev färdig i juni 2021. Planeringen gjordes av Ramboll Finland Oy. En stor del av avsnitten på land byggdes färdigt år 2022 som Borgå vattens eget arbete.  Byggandet av slutdelen på Hammars tryckavlopp ingår i Borgå vattens arbetsprogram 2023 och 2024.     

 

För anskaffningen av byggentreprenaden gjordes en marknadskartläggning, genom vilken man kartlade möjliga intresserade entreprenörer och samlade information för att utföra konkurrensutsättningen så väl som möjligt. En inbjudan till deltagande i marknadskartläggningen publicerades i Hilma 24.10.-15.11.2022, och i den deltog sex entreprenörer. En av entreprenörerna var inte villig att fungera som huvudentreprenör. Man beslöt skicka offertförfrågningen direkt till de fem andra entreprenörerna, som deltagit i marknadskartläggningen, eftersom de på basen av sina referenser verkade vara passliga att förverkliga entreprenaden.  Man bedömde också, att fem entreprenörer är tillräckligt många potentiella anbudsgivare för att konkurrens skulle uppstå.  Anbudsbegäran skickades 13.1.2023 och urvalskriteriet var lägsta pris. 

 

I anskaffningen ingår byggande av en 3,4 kilometer lång 560 mm tryckavloppsledning från Hammars till Hermansö. Huvuddelen av ledningen placeras på havsbotten. Till entreprenaden hör också förnyande av tryckledningen mellan pumpstationen Haiko III och Hermansö reningeverk.

 

Inom utsatt tid 10.2.2023 fick man anbud av tre entreprenörer. Av anbuden uppfyllde två kraven i anbudsförfrågningen. 

 

En jämförelse av anbuden finns i den bilagda jämförelsetabellen. Förmånligaste anbudspris gavs av Vesihaka Oy med ett entreprenadpris på 2 026 000 euro (moms 0 %). Anbudspriset är lägre än förmånligare än vad som uppskattats i Borgå vattens budget 2023.

 

Affärsverket Borgå vattens VD

 

Beslut:
Direktionen beslöt, att saneringsentreprenaden för Hammars tryckledning beställs av Vesihaka Oy till ett pris på 2 026 000 euro. Detta beslut skapar inte ett avtalsförhållande mellan beställare och anbudsgivare, utan avtal uppstår först då ett skriftligt avtal har undertecknats.

Denna paragraf granskades genast.