Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå vattens direktion
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 5 

Utnyttjande av slam från reningsverket 2024-2028

 

Affärsverket Borgå vattens direktion 01.03.2023 § 5  

1023/02.08.00/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Verkställande direktör Elina Antila, tfn 040 489 9593

 

Borgå vattens direktion har 20.6.2022/§ 29 beslutat om anslutning till en anskaffningsring för utnyttjande av slam från reningsverk och bioavfall på Nylandsområdet. Direktionen beslöt också befullmäktiga Rosk'n Roll Oy Ab att göra det formella upphandlingsbeslutet enligt det grundade avtalet.

 

En upphandlingsannons för upphandlingen publicerades 21.11.2022 i EU:s officiella tidnings avdelning S (annonsens nummer 2022/S 224-644351). Anskaffningsringen skickade 31.1.2023 en slutlig offertförfågning enligt selektivt förfarande till Envor Group Oy, Gasum OY och LABIO Oy. Anskaffningsringen granskade de anbud som kommit inom utsatt tid - inklusive de utredningar över tjänstens kvalitet som anbudsgivarna skickat. På basen av granskningen och de resultat som framgått av de krävda utredningarna uppfylde alla anbud de obligatoriska kraven i offertförfrågningen och var förenliga med förfrågningen samt uppfyllde de uppställda minimikraven. Enligt offertförfrågningen var urvalskriterium lägsta pris. Segrare i anbudstävlingen är Gasum Oy, med vilken varje upphandlingsenhet gör upphandlingsavtal.

 

Upphandlingsbeslutet baserar sig på uttnyttjande av slam till ett offererat pris på 39,98 €/ton. Priset omfattar avhämtning av slammet från reningsverket och behandling av slammet samt leverans av slutprodukten till nyttoanvändning. Slammet behandlas på Gasums biogasanläggningar i Åbo, Riihimäki eller Vittis. Behandlingspriset är bundet till december månads totalindex 2022, som beståt till en femtedel (1/5) av Statistikcentralens kostnadsindex för lastbilstrafiken och fyra femtedelar (4/5) av Statistikcentralens producetprisindex för indusrtin.

 

Avtalet om ytnyttjandet av reningsverkslammet är i kraft 2024-2028 och anskaffningsringen har möjlighet att fortsätta avtalet med två år dvs. till slutet av år 2030.

 

    

Affärsverket Borgå vattens VD

Direktionen antecknar utredningen över konkurrensutsättningen och anskaffningsbeslutet av utnyttjandet av slam från reningsverk för kännedom.

 

 

Beslut:
Direktionen antecknade utredningen över konkurrensutsättningen och anskaffningsbeslutet av utnyttjandet av slam från reningsverk för kännedom.