Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå vattens direktion
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 4


Tilinpäätös 2022

 

Affärsverket Borgå vattens bokslut 2022

 

Affärsverket Borgå vattens direktion 01.03.2023 § 4  

309/02.02.02/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Vd Elina Antila, tfn 040 489 9593, biträdande direktör Mats Blomberg, tfn 040 5599724

 

Bokslutet för affärsverket Borgå vatten har uppgjorts enligt Bokföringsnämndens, vattentjänstlagens och stadens regler och direktiv.

 

Årets verksamhet avvek i någon mån från det normala på grund av Rysslands anfallskrig och koronapandemins fortsatta utmaningar på marknaden. Prisnivån på apparater, kemikalier, delar och tjänster samt entreprenader steg märkbart och leveranstiderna förlängdes delvis och var förknippade med osäkerhet. På grund av energikrisen i slutet av året började konsumenterna också minska på användningen av varmvatten för att minimera energiräkningarna, vilket syntes som några procents nedgång i vatten- och avloppsintäkterna. Omsättningen var ändå i sen helhet bara 0,7 % under budgeten, för att man på förhand garderade sig mot att vattenförbrukningen inte ökar märkbart trots att befolkningsmängden skulle öka. I budgeten hade man antagit, att befolkningen skulle öka enligt planläggningens prognos (1 %), men befolkningsökningen i Borgå blev något under uppskattningen (0,2 %). Också de totala driftutgifterna var på budgeterad nivå.

 

Anläggnings- och nätprojekten framskred i huvudsak enligt budgeten både ekonomiskt och tidtabellmässigt. Investeringsnivån och låneupptagningen blev lägre än budgeterat för utvidgningen av Saxbyverket med tillhörande vattenledningar, eftersom byggstarten framsköts med några månader. Projektet har framskridit som planerat. Då anläggningsprojektet har framskridit har man åtminstone tills vidare inte observerat fördröjningar och inte heller har det heller varit problem eller fördröjningar med tillgången på material och delar.

 

Verksamhetsårets viktigaste händelser och ekonomiska faktorer har presenterats i boskutets verksamhetsberättelsedel.

Enligt 120 § i kommunallagen ska direktionen lägga fram ett förslag till behandling av redovisningsårets resultat. Man föreslår att redovisningsårets överskott, 2 542 484,61 euro, bokförs på resultatkontot i Affärsverket Borgå vattens i balansräkning som en del av det egna kapitalet.

 

Bilaga:

Affärsverket Borgå vattens bokslut 2022

 

Affärsverket Borgå vattens VD

Direktionen föreslår att räkenskapsårets 2022 överskott 2 542 484,61 euro, bokförs på resultatkontot i Affärsverket Borgå vattens balansräkning som en del av det egna kapitalet.
Direktionen undertecknar Affärsverket Borgå vattens separatbokslut för år 2022 och lämnar det till revisorerna för granskning samt till stadsstyrelsen för att sammanställas i Borgå stads bokslut.
Denna paragraf granskas genast.

 

Beslut:
Direktionen beslöt föreslå att räkenskapsårets 2022 överskott 2 542 484,61 euro, bokförs på resultatkontot i Affärsverket Borgå vattens balansräkning som en del av det egna kapitalet.

Direktionen beslöt underteckna Affärsverket Borgå vattens separatbokslut för år 2022 och lämnar det till revisorerna för granskning samt till stadsstyrelsen för att sammanställas i Borgå stads bokslut.
Denna paragraf granskades genast.