Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Affärsverket Borgå vattens direktion
Pöytäkirja 01.03.2023/Pykälä 10


Ärenden för kännedom

 

Affärsverket Borgå vattens direktion 01.03.2023 § 10  

    

Beredning och tilläggsuppgifter:

VD Elina Antila, tfn 040 489 9593

 

1. Tjänsteinnehavarbeslut

Förteckning över beslut i vilka direktionen inte använder sin rätt att ta upp ärendet till behandling (42§ 1.12.2020):

 

§ 40/2022 Rakennuttajainsinöörin palkka

§ 41/2022 Saatavien poisto

§ 43/2022 Hankinnan keskeytyspäätös

§ 1/2023 Henkilökohtaisen palkanosan tarkistus

§ 2/2023 Asiakaspalvelupäällikön palvelussuhteen

 muuttaminen

§ 3/2023 Talouspäällikön palkkaaminen vakituiseen

 virkaan

§ 4/2023 Hamarin jätevedenpumppaamon sähkö-

 keskussaneeraus

§ 6/2023 Talouspäällikön palkka

§ 7/2023 Asiointivaltuuksien myöntäminen FCG Finnish

 Consulting Oy:lle

 

 

Bilaga:

Tjänsteinnehavarbeslut §40-41 och 43/2022, 1-4 och 6-7/2023

 

 

Affärsverket Borgå vattens VD

Antecknas för kännedom.

 

Beslut:

Antecknades för kännedom.