Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 35 

Avtal om fördelning av kostnaderna för utarbetande av baskarta, Sköldvik, Neste Abp

 

Stadsutvecklingsnämnden 21.03.2023 § 35  

334/10.02.06/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

stadsgeodet Karin Kolis, karin.kolis@porvoo.fi

 

Det ska utarbetas en ny detaljplan för Sköldvikområdet, och därför är det nödvändigt att utarbeta en ny baskarta över området.

 

Stadsutvecklingsnämnden beslutade 22.3.2022 § 43 om ett avtal gällande fördelning av kostnaderna för utarbetandet av baskartan mellan Borgå stad och Neste Abp. Enligt det avtalsutkast som godkändes av stadsutvecklingsnämnden skulle staden ha beställt utarbetandet av baskartan, flygfotografering, laserskanning och ortobildmosaik av en konsult och fakturerat en andel av kostnaderna av Neste Abp.   

 

Efter det har man ändå konstaterat att på grund av Sköldvikområdets speciella karaktär och säkerhetsbestämmelser är det nödvändigt att Neste Abp är beställare av arbetet.

 

Neste Abp har under vintern konkurrensutsatt baskartläggningen och valt en konsult, i samarbete med Borgå stad. Staden är övervakare av planläggningsmätningen enligt markanvändnings- och bygglagen och godkänner baskartan.

 

Kostnaderna fördelas i enlighet med det ursprungliga beslutet i förhållande till markarealen som parterna äger. Stadens andel av konsultens kostnader är på basis av anbuden cirka 3 500 euro. Dessutom uppdaterar staden en del av baskartan som eget arbete.

 

Neste Abp:s förhandlare har godkänt avtalet.

 

Bilaga

Avtalsutkast

 

 

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar godkänna det bifogade avtalet med Neste Abp om fördelningen av kostnaderna för utarbetandet av baskartan.

Tekniska justeringar kan göras i avtalet före undertecknandet.

Stadsgeodeten befullmäktigas att underteckna avtalet för Borgå stads del.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade godkänna det bifogade avtalet med Neste Abp om fördelningen av kostnaderna för utarbetandet av baskartan.

Tekniska justeringar kan göras i avtalet före undertecknandet.

Stadsgeodeten befullmäktigades att underteckna avtalet för Borgå stads del.