Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 45


 

Beslut om undantagslov, Företagargatan 9, Arbetsplatsområde i Vårberga

 

Stadsutvecklingsnämnden 21.03.2023 § 45  

619/10.03.00.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Pekka Mikkola, fornamn.efternamn@borga.fi.

 

Ansökan:

För fastigheten 638-5-298-1, gatuadress Företagargatan 9, ansöks om lov för delvis ändring av fastighetens användningsändamål. Industribyggnaden på fastigheten är 2 714 m²-vy och 1 000 m²-vy av lokalen, som tidigare har använts för lagring, vill man nu ändra till idrottslokal. Ändringen är cirka 37 % av den utnyttjade byggrätten och cirka 34 % av hela tomtens byggrätt. Tomten har 240 m²-vy outnyttjad byggrätt. I den första fasen är behovet av idrottslokalen cirka 300 m²-vy men sökanden söker en ändring av användningsändamålet i förväg också för sannolika framtida utbyggnadsbehov.

 

Motionslokalen är tänkt att närmast vara en lokal för inomhusmotion med olika redskap för parkour, gymnastik och konststycken. I anslutning till lokaler som tidigare närmast har använts som förråd finns det funktioner som också betjänar motionslokalen, såsom omklädnings- och tvättrum. Byggnadens fasader ändras inte.

 

Grannarna har inget att anmärka.

 

Bygginskränkning:

- En byggnad får inte uppföras i strid med detaljplanen (58 § i MarkByggL).

 

Bilagor:

Lovbeslut 638-2023-5011

Lägeskarta och situationsplan

 

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar godkänna undantaget som ansökts om med stöd av 171 § i MarkByggL enligt det bifogade lovbeslutet 638-2023-5011.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade godkänna undantaget som ansökts om med stöd av 171 § i MarkByggL enligt det bifogade lovbeslutet 638-2023-5011.

Paragrafen justerades genast.