Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 44


 

Undantagsbeslut, Lundagatan 8, Empirecentrum

 

Stadsutvecklingsnämnden 21.03.2023 § 44  

618/10.03.00.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Pekka Mikkola, fornamn.efternamn@borga.fi

 

Ansökan:

På fastigheten 638-2-23-9, känd som Nimbushuset, gatuadressen Lundagatan 8, söks ett undantag av detaljplanens bestämmelser om bilplatser.

 

Den gällande detaljplanen för fastigheten godkändes år 2004. Enligt detaljplanbestämmelsen ska det byggas 1 bilplats / 60 m²-vy affärs-, kontors- och undervisningslokaler och 1 bilplats / 100 m²-vy i fråga om en eventuell bostad för gårdskarlen. Alla bilplatser som krävs i detaljplanen har byggts. Ombyggnadsarbetena som nu görs i byggnaden medför behov att i källarvåningen få extra utrymme bl.a. för ett större antal cykelplatser. En del av befintliga bilplatser borde således omvandlas för annat bruk, såsom cykelplatser och ett utrymme för avfallskärl.

 

Fastighetens ägare, Kiinteistö Oy Porvoon Lundinkatu 8 - Fastighets Ab Lundagatan 8 i Borgå, ansöker om undantag så, att det krävs 1 bilplats / 100 m²-vy i fråga om affärslokaler och 1 bilplats / 120 m²-vy i fråga om kontorslokaler. Således behövs det inte placeras det nuvarande antalet bilplatser på tomten, utan utrymme kan frigöras på ovannämnt sätt bl.a. för cyklar. Om det ansökta undantaget beviljas, ska det fortfarande placeras minst 39 bilplatser på tomten. Dessutom ska det krävas minst 40 platser för cyklar.

 

Två av grannarna har påpekat att de motsätter sig det ansökta undantaget på grund av jämlikt bemötande av fastighetsägarna. En av grannarna diskuterade i omfattande utsträckning hur ansökan kommer att påverka ärendehanteringen i centrum, uttryckte sin oro över att det inte finns tillräckliga möjligheter till parkering när man sköter sina ärenden och föreslog att fastigheterna skulle samarbeta när det gäller parkering av cyklar. Denna granne motsatte sig ändå inte projektet. På basis av konsekvensbedömningen förhindrar anmärkningarna inte tillståndets beviljande.

 

Bygginskränkning:

- En byggnad får inte uppföras i strid med detaljplanen (58 § i MarkByggL).

 

Bilagor:

Lovbeslut 638-2023-5012

Lägeskarta och situationsplan

 

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden beslutar godkänna undantaget som ansökts om med stöd av 171 § i MarkByggL enligt det bifogade lovbeslutet 638-2023-5012.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade godkänna undantaget som ansökts om med stöd av 171 § i MarkByggL enligt det bifogade lovbeslutet 638-2023-5012.

Paragrafen justerades genast.