Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsutvecklingsnämnden
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 43 

Utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol om besvär över undantagsbeslut, servicebyggnad i Alexparken, Västra åstranden

 

Stadsutvecklingsnämnden 21.03.2023 § 43  

3282/10.03.00.03/2022  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

planläggare Pekka Mikkola. fornamn.efternamn@borga.fi

 

Hos Helsingfors förvaltningsdomstol har lämnats in besvär över stadsutvecklingsnämndens beslut 13.12.2022 § 227. Genom beslutet godkände stadsutvecklingsnämnden undantagen från detaljplanen, som ansöktes om med stöd av 171 § i MarkByggL, enligt det bifogade lovbeslutet 638-2022-5055. Genom beslutet är det möjligt att ansöka om bygglov för en restaurangbyggnad i en våning, med en takterass för sommarbruk. Undantagen gäller inte omfattningen av byggrätten eller våningstalet. Undantag har beviljats för detaljplanens högsta tillåtna golvnivå och byggnadens förhållande till översvämningsnivån samt byggnadsytans gräns i fråga om takskägget. Dessutom har det beviljats undantag från bygganvisningar som anknyter till detaljplanen och de ska med stöd av planbestämmelsen iakttas bindande när det gäller byggnadens användningsändamål då verksamheten är säsongartad, takformen, takmaterialet, takskäggets längd, bredden på området för allmän gång- och cykeltrafik vid strandsidan och byggnadens fasadmaterial när det gäller genomskinlighet.

 

Den som söker ändring kräver att beslutet om undantagslov upphävs och att undantagslov enligt ansökan inte ska beviljas. På begäran av stadsplaneringen har Helsingfors förvaltningsdomstol gett tilläggstid för utlåtandet till 29.3.2023.

 

För tydlighetens skull nämns att stadsutvecklingsnämndens beslutsnummer har korrigerats i besväret efter att felet kommit fram. Den tekniska korrigeringen har ingen inverkan på ärendet.

 

Bifogat material:

Undanttagstillståndet 638-2022-5055

 

Bilagor:

Besvärsskrift

Stadsutvecklingsnämndens utlåtande till Helsingfors förvaltningsdomstol

 

Stadsutvecklingsdirektören

Stadsutvecklingsnämnden ger det bifogade utlåtandet om besvären.

Ärendet justeras på mötet.

 

Beslut

Stadsutvecklingsnämnden beslutade ge det bifogade utlåtandet om besvären.

Ärendet justerades på mötet.