Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 49


 

Suunnittelutarveratkaisu, Pappilanmäki

 

Kaupunkikehityslautakunta 21.03.2023 § 49  

230/10.03.00.03/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi.

 

Noin 5 000 m² suuruiselle määräalalle kiinteistöstä ------------ haetaan lupaa omakotitalon (225 k-m²), sivuasunnon (85 k-m²) sekä talousrakennuksen (50 k-m²) rakentamiselle.

 

Kiinteistö on rekisteröity 30.9.2008 ja sen koko pinta-ala on 9,229 ha. Kiinteistön emätilana voidaan pitää kiinteistöä Ranta-Lenkkeri II ------------- Sen pinta-ala oli 18,435 ha vuonna 1959. Emätilan alueella on tänä päivänä kaksi kiinteistöä. Toinen on vielä rakentamaton.

 

Rakennuspaikka sijaitsee kiinteistön länsiosassa noin 200 metriä Papinjärven rannasta olemassa olevan ympärivuotisen asutuksen ja golfkentän tuntumassa.

 

Samalle rakennushankkeelle on myönnetty suunnittelutarveratkaisu vuonna 2009 (kaavoitus- ja rakennuslautakunta 26.11.2009 § 292) sekä sen pohjalta rakennusluvat omakotitalolle, sivuasunnolle ja vierasmajalle vuonna 2012 (638-2012-34, 638-2012-35 sekä 638-2012-36). Rakennuslupien voimassaoloaikaa on pidennetty työn loppuunsaattamista varten 20.2.2020 saakka (638-2017-106, 638-2017-107, 638-2017-108).  Rakennusten pohjatyöt on jo tehty ja näkyvät pohjakartalla, mutta rakennustyötä ei ole saatu valmiiksi vaaditussa ajassa. Aikaisemmin myönnetyt luvat eivät enää ole voimassa, mutta alueen maankäytölliset olosuhteet eivät ole muuttuneet edellisten päätösten myöntämisen jälkeen.

 

Rakennuspaikalle on rakennettu tieyhteys Rajapellontieltä. Rakennuspaikka on liitettävissä yleiseen vesi- ja viemäriverkkoon.

 

Perustelut

Kyseessä on omakotitalon rakentaminen alueelle, jolla jo on ympärivuotista asutusta. Haettu rakennuspaikka sijaitsee olemassa olevien omakotitalojen tuntumassa, sille on tieyhteys ja se on liitettävissä vesi- ja viemäriverkkoon.  Rakennuspaikalle on vuonna 2009 myönnetty lupa vastaavalle rakennushankkeelle. Alueen maankäytölliset olosuhteet eivät ole muuttuneet edellisen päätöksen myöntämisen jälkeen.

 

Kun otetaan huomioon emätilan koko, sen alueella käytetty rakennusoikeus sekä haetun rakennuspaikan sijainti emätilalla, voidaan lupa haetulle rakennushankkeelle myöntää kiinteistönomistajien tasapuolisen kohtelun vaatimuksen perusteella ilman että sillä olisi suunnitteluvaihtoehtoja rajaava vaikutus alueen mahdollisessa myöhemmässä kaavoituksessa.  Haettu hanke ei päätöksen lupaehdoilla aiheuta haittaa asemakaavoitukselle, yleiskaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

 

Rakentamisrajoitus:

-          Maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukainen suunnittelutarvealue.

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2023-5009

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta toteaa, että haettu hanke täyttää MRL 137 §:n erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2023-5009 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta totesi, että haettu hanke täyttää MRL 137 §:n erityiset edellytykset rakennusluvan myöntämiselle liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2023-5009 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.