Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 47


 

Poikkeamispäätös, Bjurböle

 

Kaupunkikehityslautakunta 21.03.2023 § 47  

341/10.03.00.03/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi.

 

Noin 5 300 m² suuruiselle määräalalle --------------------------------------------------------- haetaan poikkeamista päiväkotirakennuksen (korkeintaan 1 200 k-m², 1 krs.) sekä talousrakennuksen (40 k-m²) rakentamiselle. Samalla puretaan nykyisen päiväkodin sivurakennus (noin 115 k-m²).

 

Rakennuspaikka sijaitsee harjanteella Kråköntien varrella nykyisen päiväkodin pohjoispuolella. Alueella on vesi- ja viemäriverkko, johon uusi päiväkoti liitetään.

 

Hakemuksen mukaan nykyisen päiväkodin, entisen Bjurböle skolanin, ympärille muodostetaan oma rakennuspaikka ja lupaa rakennuksen käyttötarkoituksen muutokselle haetaan myöhemmin. Entinen Bjurböle skola on rakennettu 1900-luvun alussa.

 

Asemapiirroksessa uusi päiväkoti on sijoitettu rakennuspaikan pohjoisosaan siten, että päiväkodin piha-alue avautuu etelään. Piha-alue rajautuu vanhan koulurakennuksen ja uuden päiväkodin väliin. Rakennusten välinen etäisyys on noin 100 metriä.

 

Maastokäynnillä 20.2.2023 todettiin että haettu rakennuspaikka on sopiva rakentamiselle. Haetun rakennuspaikan keskiosasta on todennäköisesti otettu hiekkaa jossain vaiheessa, koska harjanteella on useamman metrin syvä ja 40-50 metriä leveä kuoppa. Kuoppa oli nyt lumen peitossa. Alueella kasvaa pääosin mäntyä.

 

Rakennuspaikka sijaitsee noin sadan metrin päässä Porvoonjoen suiston-Stensbölen Natura-alueesta ja Kaupunginselän Stensböle-fjärdenin luonnonsuojelualueesta, joka on merkittävä lintuvesialue.

 

Perustelut

Kyse on korvaavan päiväkodin rakentamisesta, joten hakemuksen tueksi on erityinen syy.

 

Rakennuspaikka liitetään vesi- ja viemäriverkkoon. Huolellisella suunnittelulla uusi päiväkotirakennus voidaan sovittaa merkittävään harjumaisemaan ja olemassa olevaan rakennuskantaan. Uusi päiväkoti sijaitsee noin 100 metrin päässä vanhasta Bjurböle skolanista ja sen vaikutus rakennuksen suojeluarvoihin on vähäinen. Aikatauluttamalla rakennustyöt huolella, haettu rakennushanke voidaan toteuttaa häiritsemättä lintuja niiden pesimäaikana.

 

Haettu hanke ei päätöksen lupaehdoilla aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle; ei vaikeuta luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista ja se ei johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

 

Rakentamisrajoitus:

-          Rakentaminen ranta-alueella ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 § 1 mom.)

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2023-5010

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2023-5010 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2023-5010 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.