Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 46


 

Poikkeamispäätös, Veckjärvi

 

Kaupunkikehityslautakunta 21.03.2023 § 46  

229/10.03.00.03/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Camilla Stenberg, lupavalmistelu@porvoo.fi

 

Kiinteistöille ------------ sekä ------------- haetaan poikkeamista lomarakennuksen muuttamisesta omakotitaloksi.

 

Rakennuspaikka sijaitsee Veckjärven länsirannalla. Rakennuspaikka muodostuu kahdesta kiinteistöstä ja niiden yhteenlaskettu pinta-ala on 2 770 m². Rakennuspaikan rantaviiva on noin 60 metriä. Rakennuspaikka on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon.

 

Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan rakennuspaikalla on vapaa-ajan asunto (98 k-m²) vuodelta 1950 sekä saunarakennus (20 k-m²) vuodelta 1963. Venekatokselle on myönnetty toimenpidelupa vuonna 2016. Rakennuspaikalla on myös autokatos ja pieni varasto.

 

Karttatarkastelun perusteella lähialueella on monta yhtä suuria tai suurempia omarantaisia rakennuspaikkoja. Rakennus- ja huoneistorekisterin mukaan suurin osa rakennuskannasta on edelleen vapaa-ajan asuntoja.

 

Alueen oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa rakennuspaikka sijaitsee maa- ja metsätalousvaltaisella alueella, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU). Haettu hanke ei ole nykyisten maankäytöllisten tavoitteiden mukainen.

 

Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan uusiminen on aloitettu vuonna 2018.  Rakennemallit olivat nähtävinä syksyllä 2022 ja työ jatkuu kaavaluonnoksen valmistelulla.

 

Samalle hankkeelle on haettu poikkeamista vuonna 2004, mutta kaavoitus- ja rakennuslautakunta ei myöntänyt poikkeamislupaa käyttötarkoituksen muutokselle (04.11.2004 § 421). Rakennuspaikka on liitetty vesi- ja viemäriverkkoon edellisen päätöksen jälkeen, mutta muuten alueen maankäytölliset olosuhteet eivät ole muuttuneet.

 

Perustelut

Kyse on lomarakennuksen muuttamisesta omakotitaloksi ranta-alueella. Alue on osayleiskaavassa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

 

Haettu hanke ei ole voimassa olevan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan maankäytöllisten tavoitteiden mukainen. Rakennuspaikka sijaitsee ranta-alueella, jossa suurin osa rakennuskannasta on edelleen vapaa-ajan asuntoja. Ympärivuotisen asumisen lisääminen ranta-alueella tulisi tutkia kaavoituksella eikä yksittäisellä lupaharkinnalla. Periaate maanomistajien tasavertaisesta kohtelusta tarkoittaa, että mikäli haettuun hankkeeseen suostutaan, lisäisi se painetta myöntää vastaavia lupia myös alueen muille maanomistajille, mikä lisäisi alueen suunnittelematonta ympärivuotista asumista.

 

Porvoon keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaa uusitaan parhaillaan ja kysymystä ympärivuotisesta asumisesta ranta-alueella tulisi ensisijaisesti selvittää yleiskaavoituksen yhteydessä, jolloin voidaan ottaa huomioon myös alueen muiden maanomistajien mahdolliset vastaavat rakentamistarpeet ja muu maankäyttö.

 

Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että poikkeamisen myöntäminen haetulle hankkeelle aiheuttaisi haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Hakemuksen tueksi ei ole erityisiä syitä.

 

Rakentamisrajoitus:

- Rakentaminen ranta-alueella ilman asemakaavaa tai sellaista oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jossa on erityisesti määrätty yleiskaavan tai sen osan käyttämisestä rakennusluvan myöntämisen perusteena (MRL 72 § 1 mom.)

- Poikkeaminen rakennusjärjestyksen kohdasta 4.1 koskien rakennuspaikan vähimmäiskokoa.

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2023-5004

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta ei hyväksy MRL 171 §:n nojalla haettuja poikkeamisia liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2023-5004 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta ei hyväksynyt MRL 171 §:n nojalla haettuja poikkeamisia liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2023-5004 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.