Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 44


 

Poikkeamispäätös, Lundinkatu 8, Empirekeskusta

 

Kaupunkikehityslautakunta 21.03.2023 § 44  

618/10.03.00.03/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Pekka Mikkola, etunimi.sukunimi@porvoo.fi
 

Hakemus:

Nimbus-talona tunnetulla kiinteistöllä 638-2-23-9, katuosoitteessa Lundinkatu 8, haetaan poikkeamista asemakaavan autopaikkamääräyksestä.

 

Kiinteistöllä voimassa oleva asemakaava on hyväksytty vuonna 2004. Asemakaavamääräyksen mukaan autopaikkoja on rakennettava 1 autopaikka / 60 k-m² liike-, toimisto- ja opetustilaa kohti sekä mahdollista talonmiehen asuntoa kohti 1 autopaikka / 100 k-m². Kaikki asemakaavan vaatimat autopaikat on toteutettu. Nyt rakennukseen tehtävistä muutostöistä on aiheutumassa tarve saada kellarikerroksesta lisätilaa mm. suurehkolle määrälle polkupyöräpaikkoja. Osa olemassa olevista autopaikoista olisi näin ollen tarpeen muuttaa muuhun käyttöön, kuten polkupyöräpaikoiksi ja jäteastiatilaksi.

 

Kiinteistön omistaja, Kiinteistö Oy Porvoon Lundinkatu 8 - Fastighets Ab Lundagatan 8 i Borgå, hakee poikkeamista siten, että liiketilaa kohti vaadittaisiin 1 autopaikka / 100 k-m² ja toimistotilaa kohti 1 autopaikka / 120 k-m². Näin tontille ei olisi tarpeen sijoittaa nykyistä määrää autopaikkoja, vaan tilaa voitaisiin vapauttaa edellä kuvatusti mm. polkupyörille. Mikäli haettu poikkeaminen myönnetään, tulisi tontille edelleen sijoittaa vähintään 39 autopaikkaa. Lisäksi polkupyöräpaikkoja ollaan aikeissa vaatia vähintään 40 paikkaa.

 

Naapureista kaksi on huomauttanut, että vastustaa haettua poikkeamista kiinteistönomistajien tasavertaisen kohtelun perusteella. Lisäksi yksi naapuri pohti kattavasti hakemuksen vaikutuksia keskusta-asiointiin, esitti huolta asiointipysäköintimahdollisuuksien riittävyydestä ja ehdotti kiinteistöjen välistä yhteistyötä polkupyöräpysäköinnin lisäämiseen. Tämä naapuri ei kuitenkaan vastustanut hanketta. Vaikutustenarvioinnin perusteella huomautukset eivät estä luvan myöntämistä.

 

 

Rakentamisrajoitus:

- Rakennusta ei saa rakentaa vastoin asemakaavaa (MRL 58 §).

 

Liitteet:

Lupapäätös 638-2023-5012

Sijaintikartta ja asemapiirros

 

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2023-5012 mukaisesti.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti hyväksyä MRL 171 §:n nojalla haetun poikkeamisen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2023-5012 mukaisesti.

Pykälä tarkastettiin heti.