Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkikehityslautakunta
Pöytäkirja 21.03.2023/Pykälä 43 

Lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle poikkeamispäätöksestä tehdystä valituksesta, palvelurakennus Aleksinpuistossa, Länsiranta

 

Kaupunkikehityslautakunta 21.03.2023 § 43  

3282/10.03.00.03/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

kaavoittaja Pekka Mikkola, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Helsingin hallinto-oikeuteen on jätetty valitus kaupunkikehityslautakunnan päätöksestä 13.12.2022 § 227. Päätöksessä lautakunta hyväksyi MRL 171 §:n nojalla haetut poikkeamiset asemakaavasta päätöksen liitteenä olevan lupapäätöksen 638-2022-5055 mukaisesti. Päätöksellä on mahdollista hakea rakennuslupaa yksikerroksiselle ravintolarakennukselle, jonka katon tasolla on kesäterassi. Rakennusoikeuden määrästä tai kerrosluvusta ei ole poikettu. Poikkeamiset on myönnetty asemakaavassa osoitetusta suurimmasta sallitusta lattian korkeusasemasta ja rakennuksen suhteesta tulvarajaan sekä rakennusalan rajasta räystään osalta. Lisäksi on myönnetty poikkeamiset asemakaavaan liittyvistä ja kaavamääräyksellä sitovasti noudatettaviksi määrätyistä rakennustapamääräyksistä rakennuksen käyttötarkoituksesta toiminnan kausiluontoisuuden osalta, kattomuodosta, katemateriaalista, räystään pituudesta, yleiselle kevyelle liikenteelle varatun rannan puoleisen alueen leveydestä ja rakennuksen julkisivumateriaalista läpikuultavuuden osalta.

 

Muutoksenhakija vaatii poikkeamispäätöksen kumoamista ja että hakemuksen mukaista poikkeamislupaa ei myönnetä. Helsingin hallinto-oikeus on antanut kaupunkisuunnittelun pyynnöstä lisäaikaa lausunnon toimittamiseen 29.3.2023 saakka.

 

Selvyyden vuoksi mainitaan, että valituksessa ilmenevää kaupunkikehityslautakunnan päätösnumeroa on korjattu virheen ilmettyä. Asiaan teknisellä korjauksella ei ole vaikutusta.

 

Oheismateriaali:

Poikkeamispäätäös 638-2022-5055

 

Liitteet:

valitus

kaupunkikehityslautakunnan lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

 

Kaupunkikehitysjohtaja

Kaupunkikehityslautakunta antaa liitteenä olevan lausunnon valituksesta.

Asia tarkastetaan kokouksessa.

 

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta päätti antaa liitteenä olevan lausunnon valituksesta.

Asia tarkastettiin kokouksessa.