Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 31


Lovbeslut till lov nr 2023-193

 

Ansökan om bygglov, Näsebackavägen 7, Näsebacken

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 28.03.2023 § 31  

796/10.03.00.04/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

byggnadsinspektör Jimi Karlsson, 040 1945 406, jimi.karlsson@porvoo.fi

 

Bygglov söks för reparations- och ändringsarbeten som kan jämföras med ombyggnad av restaurangbyggnad. Restaurangbyggnaden byggdes i början av 1900-talet och den är belägen på adressen Näsebackavägen 7 på fastigheten 638-485-1-12. Sökanden arrenderar byggplatsen.

 

Delgeneralplanen för de centrala delarna gäller för fastigheten.

 

Planerna har gjorts av arkitekt Lauri Rissanen.

 

----------------------- ---------------.

 

Byggnadens bottenbjälklag, delar av bärande konstruktionerna och  VVS-tekniken förnyas.  Restaurangens bottenlösning ändras och vid köket byggs ett nytt vindfång. Färgsättningen av fasaderna förändras.

Byggnadens tillgänglighet förbättras att uppfylla kraven i statsrådets förordning 241/2017.

 

Bilaga:

Bygglov nr 638-2023-193

 

Byggnadstillsynschefen

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade bevilja bygglov för det byggprojet som avses i beslutsförslaget.

Paragrafen justerades genast.