Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 30


Lovbeslut till lov nr 2023-189

 

Ansökan om bygglov Timmermansgränd 8a

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 28.03.2023 § 30  

711/10.03.00.04/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

byggnadsinspektör Jan-Erik Strandvik, 040 486 7348,

jan-erik.strandvik@borga.fi

 

Bygglov söks för en lagerhall i en våning på fastigheten 638-9-779-1 på adressen Timmermansgränd 8a, 06150 Borgå.

 

Den fastighet som bildas kommer att ha en areal på 5795 m² och byggrätten är 2318 m², varav 777 m² har utnyttjats tidigare. Den nya byggnadens våningsyta är 966 m². Av byggrätten blir kvar 575 m².

 

Kravet på bilplatser är 11, och enligt planerna kommer 11 bilplatser att placeras på gården.

 

Planerna har gjorts av byggnadsingenjör Emil Bagger vid Bagger Engineering Ab.

 

Sökande av lovet är Fastighets Ab Borgå Timmermansgränd 8.

 

Byggnaden har trästomme och den huvudsakliga färgsättningen på fasaderna är grafitgrå metall, fönsterkarmarna och lyftdörrarna är ljusgråa och yttertaket är svart.

 

Bilaga:

Bygglov nr 638-2023-189

 

Byggnadstillsynschefen

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade bevilja det sökta bygglovet för en lagerbyggnad enligt beslutsförslaget och de villkor som ingår i lovet.

Paragrafen justerades genast.