Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 29


Lovbeslut till lov nr 2023-152

 

Ansökan om rivningslov, Kokonvägen 31, Stadsdel 22, Västra åstranden

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 28.03.2023 § 29  

703/10.03.00.04/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

byggnadsinspektör Jan-Erik Strandvik, 040 486 73 48,

jan-erik.strandvik@borga.fi

 

Ansökan om rivningslov gäller rivning av avloppsreningsverksbyggnaden på fastigheten 638-22-492-1 på adressen Kokonvägen 31, 06100 Borgå. Den permanenta byggnadsbeteckningen är 1028075364.

Sökanden hyr byggplatsen.

Tomtens areal är 7825 m² och nybyggnadsrätten enligt detaljplanen är 6000 m².

Den byggnad som ska rivas har en våningsyta på 1906 m² och en volym på 11 663 m³.

 

Diplomingenjör Matti Heinilä vid FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy har gjort planerna och fungerar som huvudprojekterare.

 

Sökande av lovet är Affärsverket Borgå Vatten.

 

Bilaga:

Bygglov nr 638-2023-152

 

Byggnadstillsynschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar bevilja det sökta lovet för rivning av byggnaden enligt beslutsförslaget och de villkor som ingår i lovet.

Paragrafen justeras genast.

 

 

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade bevilja det sökta lovet för rivning av byggnaden enligt beslutsförslaget och de villkor som ingår i lovet.

Paragrafen justerades genast.