Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 33


maa_aineslupapaatos_Rosk´nRoll_Kulloo_2023


maa_aineslupapaatos_Rosk´nRoll_Kulloo_2023

 

Rosk´n Roll Oy, Päätös maa-aineslain mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta tilalle 638-36-4000-1 Kulloossa sekä päätös toiminnan aloittamisesta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa

 

Lupa- ja valvontalautakunta 28.03.2023 § 33  

1118/11.02.00.00/2022  

 

Valmistelu ja lisätiedot

ympäristönsuojelutarkastaja Minna Ahlqvist, minna.ahlqvist@porvoo.fi

 

Hakija:

Rosk´n Roll Oy

Teollisuustie 4

06150 Porvoo

 

Haettu otettava maa-ainesmäärä ja ottoaika:

295 000 m³ kallioainesta, ottoaika 5 vuotta

 

Rosk´n Roll Oy on jättänyt Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle maa-aineslupahakemuksen koskien maa-ainesten ottamista Kulloossa tilalla 638-36-4000-1. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain (555/1981) 21 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

 

Lupahakemus koskee aluetta, jonka nykyinen maa-aineslupa vanhenee syyskuussa 2023 eikä kaikkia maa-aineksia keretä ottamaan ennen tätä, joten alueelle haetaan uutta lupaa. Ottamisaluetta ei laajenneta nykyisestä. Louhinnalle ja murskaukselle alueella on Uudenmaan ympäristökeskuksen 15.12.2009 myöntämä ympäristölupa ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston 31.1.2012 päätös em. ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten muuttamisesta.

 

Ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä alueella ole erityisiä luontoarvoja. Ottamisalueella on voimassa Kilpilahden jätekeskuksen asemakaava ja alue on merkitty merkinnällä EJ-1 jätteenkäsittelyn korttelialueeksi ja alueelle rakentuu Rosk´n Roll Oy:n hallinnoima materiaalikeskus.

 

Suunnitellusta toiminnasta ei aiheudu maa-aineslain 3 §:n mukaista kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden heikkenemistä. Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

 

Liitteet:

-          Lupapäätös

-          Yleiskartta 1:20 000 19.4.2022

-          Nykytilannekartta 1:1000 19.4.2022

-          Asemapiirustus, Louhintasuunnitelman mukainen pohjan taso, koko alue 1:1000 19.4.2022 (päivitetty 14.6.2022 ja 31.8.2022)

-          Pituusleikkaus 1:1000/1:200 19.4.2022 (päivitetty 14.6.2022)

 

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta myöntää maa-ainesluvan Rosk´n Roll Oy:n hakemalle maa-ainesten ottotoiminnalle Kulloossa tilalla 638-36-4000-1 liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti. Lupapäätökseen sisältyy myönteinen maa-aineslain 21 §:n mukainen päätös toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää maa-ainesluvan Rosk´n Roll Oy:n hakemalle maa-ainesten ottotoiminnalle Kulloossa tilalla 638-36-4000-1 liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti. Lupapäätökseen sisältyy myönteinen maa-aineslain 21 §:n mukainen päätös toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Pykälä tarkastettiin heti.

 

 

 

 


 

Rosk´n Roll Oy, Päätös maa-aineslain mukaisesta maa-aineslupahakemuksesta tilalle 638-36-4000-1 Kulloossa sekä päätös toiminnan aloittamisesta ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa

 

Lupa- ja valvontalautakunta 28.03.2023 § 33  

1118/11.02.00.00/2022  

 

Valmistelu ja lisätiedot

ympäristönsuojelutarkastaja Minna Ahlqvist, minna.ahlqvist@porvoo.fi

 

Hakija:

Rosk´n Roll Oy

Teollisuustie 4

06150 Porvoo

 

Haettu otettava maa-ainesmäärä ja ottoaika:

295 000 m³ kallioainesta, ottoaika 5 vuotta

 

Rosk´n Roll Oy on jättänyt Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunnalle maa-aineslupahakemuksen koskien maa-ainesten ottamista Kulloossa tilalla 638-36-4000-1. Hakemukseen sisältyy maa-aineslain (555/1981) 21 §:n mukainen hakemus toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

 

Lupahakemus koskee aluetta, jonka nykyinen maa-aineslupa vanhenee syyskuussa 2023 eikä kaikkia maa-aineksia keretä ottamaan ennen tätä, joten alueelle haetaan uutta lupaa. Ottamisaluetta ei laajenneta nykyisestä. Louhinnalle ja murskaukselle alueella on Uudenmaan ympäristökeskuksen 15.12.2009 myöntämä ympäristölupa ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston 31.1.2012 päätös em. ympäristölupapäätöksen eräiden lupamääräysten muuttamisesta.

 

Ottoalue ei sijaitse pohjavesialueella eikä alueella ole erityisiä luontoarvoja. Ottamisalueella on voimassa Kilpilahden jätekeskuksen asemakaava ja alue on merkitty merkinnällä EJ-1 jätteenkäsittelyn korttelialueeksi ja alueelle rakentuu Rosk´n Roll Oy:n hallinnoima materiaalikeskus.

 

Suunnitellusta toiminnasta ei aiheudu maa-aineslain 3 §:n mukaista kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista, huomattavia tai laajalle ulottuvia muutoksia luonnonolosuhteissa tai tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laadun tai antoisuuden heikkenemistä. Maa-aineslain 6 §:n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.

 

Liitteet:

-          Lupapäätös

-          Yleiskartta 1:20 000 19.4.2022

-          Nykytilannekartta 1:1000 19.4.2022

-          Asemapiirustus, Louhintasuunnitelman mukainen pohjan taso, koko alue 1:1000 19.4.2022 (päivitetty 14.6.2022 ja 31.8.2022)

-          Pituusleikkaus 1:1000/1:200 19.4.2022 (päivitetty 14.6.2022)

 

Ympäristönsuojelupäällikkö

Lupa- ja valvontalautakunta myöntää maa-ainesluvan Rosk´n Roll Oy:n hakemalle maa-ainesten ottotoiminnalle Kulloossa tilalla 638-36-4000-1 liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti. Lupapäätökseen sisältyy myönteinen maa-aineslain 21 §:n mukainen päätös toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

Päätös

Lupa- ja valvontalautakunta päätti myöntää maa-ainesluvan Rosk´n Roll Oy:n hakemalle maa-ainesten ottotoiminnalle Kulloossa tilalla 638-36-4000-1 liitteenä olevan lupapäätöksen mukaisesti. Lupapäätökseen sisältyy myönteinen maa-aineslain 21 §:n mukainen päätös toiminnan aloittamiseksi ennen lupapäätöksen lainvoimaiseksi tuloa.

Pykälä tarkastettiin heti.