Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lupa- ja valvontalautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 35.

Ilmoitusasiat

 

Lupa- ja valvontalautakunta 28.03.2023 § 35  

 

    

 

 1. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 24.2.2023 nro 568/2023 Telegrafbergetin luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä poikkeamista koskevasta valituslupahakemuksesta ja valituksesta. Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt Uudenmaan ELY-keskukselle valitusluvan ja tutkinut asian. Päätöksellä kumotaan Helsingin hallinto-oikeuden päätös 2.2.2022 nro H548/2022 ja saatetaan ELY-keskuksen päätös 2.7.2021 UUDELY/5720/2021 kokonaisuudessaan voimaan. Tätä kaikki asianosaiset noudattakoot.

 

 1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 1.3.2023 nro 46/2023. Päätöksellä myönnetään Porvoon kaupungille lupa Vanhankaupungin sillan korjaamiselle ja väliaikaisen kevyen liikenteen sillan rakentamiselle Porvoonjoen yli hakemuksen (6.9.2021) ja sen täydennysten mukaisesti. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja päätöksen lupamääräyksiä. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 11.4.2023.

 

 1. Porvoon Eläintuhkaus PET Oy, vuosiraportti 2022. Viime vuonna pieneläinkrematoriossa tuhkattiin yhteensä 752 eläintä, tuhkauskertoja oli yhteensä 131 ja polttouunin käyttötunteja 632 h.

 

 1. Destia Oy, Kurkisuon ottamisalue, ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto 2022. Murskauslaitos oli alueella toiminnassa 14 vrk marraskuussa ja tänä aikana siellä tuotettiin 43359 tonnia kalliomursketta.

 

 1. NCC Industry Oy, Betesmark maankaatopaikan pohja- ja pintavesien tarkkailu 2022. Eurofins Environment Testing Finland toteutti alueen vesitarkkailun vuonna 2022. Pintavesinäytteet otetaan kahdesti vuodessa neljästä eri pisteestä. Pintavesien laatu vastasi pääosin edellisvuosien tasoa. Ravinnepitoisuudet viittasivat lievästi rehevään vedenlaatuun. Öljyhiilivetyjä ei todettu. Sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus ovat yleensä olleet alhaiset, mutta ne olivat koholla syksyn näytteenotossa. Pohjavesinäytteet otetaan kahdesti vuodessa kahdesta pohjavesiputkesta. Havaintoputken PVP_1 vesi oli edellisvuosista poiketen ulkonäöltään kirkasta. Havaintoputken PVP_2 vesi oli edellisvuosien tapaan hapanta, kirkasta ja kovuudeltaan erittäin pehmeää. Raudan ja alumiinin pitoisuudet ylittivät talousvesien laatusuositukset syksyllä. Missään pohjavesinäytteissä ei todettu öljyhiilivetyjä. PAH-yhdisteistä todettiin kevään tarkkailukerralla naftaleenia 0,05 µg/l putkesta PVP_1 ja putkesta PVP_2 0,02 µg/l, ympäristölaatunormi ei kuitenkaan ylittynyt.

 

 1. Rosk“n Roll Oy, Kilpilahden materiaalikeskuksen louhinnan vuosiraportti 2022. Louhintatoiminta painottui vuonna 2022 alueen koillisnurkkaan. Vuonna 2022 louhittiin noin 0,52 ha alueelta noin 29316 k-m³ louhetta. Alueella oli viime vuonna viisi murskausjaksoa ja niiden aikana murskattiin noin 550 944 tonnia louhetta. Alueen maisemavalleista 90% on lopullisessa korkeudessa ja lopulliset muotoilut aloitetaan tänä vuonna. Alueen vesitarkkailu toteutetaan Kullobäckenin yhteistarkkailun osana ja raportoidaan erikseen.

 

 

Ympäristönsuojelupäällikkö

Merkitään tiedoksi

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi


.

Ilmoitusasiat

 

Lupa- ja valvontalautakunta 28.03.2023 § 35  

 

    

 

 1. Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 24.2.2023 nro 568/2023 Telegrafbergetin luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksistä poikkeamista koskevasta valituslupahakemuksesta ja valituksesta. Korkein hallinto-oikeus on myöntänyt Uudenmaan ELY-keskukselle valitusluvan ja tutkinut asian. Päätöksellä kumotaan Helsingin hallinto-oikeuden päätös 2.2.2022 nro H548/2022 ja saatetaan ELY-keskuksen päätös 2.7.2021 UUDELY/5720/2021 kokonaisuudessaan voimaan. Tätä kaikki asianosaiset noudattakoot.

 

 1. Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 1.3.2023 nro 46/2023. Päätöksellä myönnetään Porvoon kaupungille lupa Vanhankaupungin sillan korjaamiselle ja väliaikaisen kevyen liikenteen sillan rakentamiselle Porvoonjoen yli hakemuksen (6.9.2021) ja sen täydennysten mukaisesti. Luvan saajan on noudatettava vesilain säännöksiä ja päätöksen lupamääräyksiä. Hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain mukaan korvattavaa edunmenetystä. Päätökseen tyytymätön voi hakea siihen muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 11.4.2023.

 

 1. Porvoon Eläintuhkaus PET Oy, vuosiraportti 2022. Viime vuonna pieneläinkrematoriossa tuhkattiin yhteensä 752 eläintä, tuhkauskertoja oli yhteensä 131 ja polttouunin käyttötunteja 632 h.

 

 1. Destia Oy, Kurkisuon ottamisalue, ympäristönsuojelun vuosiyhteenveto 2022. Murskauslaitos oli alueella toiminnassa 14 vrk marraskuussa ja tänä aikana siellä tuotettiin 43359 tonnia kalliomursketta.

 

 1. NCC Industry Oy, Betesmark maankaatopaikan pohja- ja pintavesien tarkkailu 2022. Eurofins Environment Testing Finland toteutti alueen vesitarkkailun vuonna 2022. Pintavesinäytteet otetaan kahdesti vuodessa neljästä eri pisteestä. Pintavesien laatu vastasi pääosin edellisvuosien tasoa. Ravinnepitoisuudet viittasivat lievästi rehevään vedenlaatuun. Öljyhiilivetyjä ei todettu. Sähkönjohtavuus ja kloridipitoisuus ovat yleensä olleet alhaiset, mutta ne olivat koholla syksyn näytteenotossa. Pohjavesinäytteet otetaan kahdesti vuodessa kahdesta pohjavesiputkesta. Havaintoputken PVP_1 vesi oli edellisvuosista poiketen ulkonäöltään kirkasta. Havaintoputken PVP_2 vesi oli edellisvuosien tapaan hapanta, kirkasta ja kovuudeltaan erittäin pehmeää. Raudan ja alumiinin pitoisuudet ylittivät talousvesien laatusuositukset syksyllä. Missään pohjavesinäytteissä ei todettu öljyhiilivetyjä. PAH-yhdisteistä todettiin kevään tarkkailukerralla naftaleenia 0,05 µg/l putkesta PVP_1 ja putkesta PVP_2 0,02 µg/l, ympäristölaatunormi ei kuitenkaan ylittynyt.

 

 1. Rosk“n Roll Oy, Kilpilahden materiaalikeskuksen louhinnan vuosiraportti 2022. Louhintatoiminta painottui vuonna 2022 alueen koillisnurkkaan. Vuonna 2022 louhittiin noin 0,52 ha alueelta noin 29316 k-m³ louhetta. Alueella oli viime vuonna viisi murskausjaksoa ja niiden aikana murskattiin noin 550 944 tonnia louhetta. Alueen maisemavalleista 90% on lopullisessa korkeudessa ja lopulliset muotoilut aloitetaan tänä vuonna. Alueen vesitarkkailu toteutetaan Kullobäckenin yhteistarkkailun osana ja raportoidaan erikseen.

 

 

Ympäristönsuojelupäällikkö

Merkitään tiedoksi

 

Päätös

Merkittiin tiedoksi