Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa
Pöytäkirja 16.02.2023/Pykälä 10


TP22 16.1.2023

 

Kungsvägens arbetshälsans bokslut och verksamhetsberättelse 2022

 

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa 16.02.2023 § 10  

152/02.02.02/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Heidi Räihä-Jaakola, heidi.raiha-jaakola@porvoo.fi

 

Ett  särskilt bokslut för räkenskapspersioden upprättas över verksamheten i en kommuns affärsverk. Det särskilda bokslutet lämnas till revisorerna för gransking samt förs till behandling i stadsstyrelsen. Bokslutet för en fkommuns affärsverk undertecknas av direktionens ledamöter och affärsverkets direktör.

 

Förslaget till behandling av räkenskapsperiodens resultat för en kommuns affärsverk läggs fram av direktionen i verksamhetsberättelsen. Man föreslår att redovisningsperiodens överskott 61 249,10 euro, bokförs på resultatkontot som en del av det egna kaptalet.

 

Förslag:

Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2022 att föreläggas stadsstyrelsen och -fullmäktige för godkännande.

 

Paragragen justeras genast.

 

 

 

 

Beslut:
Direktionen för Kungsvägens arbetshälsa godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för år 2022 att föreläggas stadsstyrelsen och -fullmäktige för godkännande.


Paragrafen justerades genast.