Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Centralvalnämnden
Pöytäkirja 16.02.2023/Pykälä 5


 

Granskning av brevröstningshandlingar

 

Centralvalnämnden 16.02.2023 § 5  

347/00.02.00.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

stadsjurist Johanna Päivärinta, johanna.paivarinta2@porvoo.fi

 

Val förrättas genom att det anordnas förhandsröstning, brevröstning och röstning på valdagen. De brevröstningshandlingar som inkommit till den kommunala centralvalnämnden granskas med iakttagande av vad som föreskrivs i vallagens 63 §. Efter att brevröstningshandlingarna granskats ska centralvalnämnden med bevarande av valhemligheten öppna godkända valkuvert som avses i 50 § 1 mom. Stämplingen och inneslutningen i nya kuvert ska vid andra än kommunalval göras innan valkuverten enligt 64 § sänds till valkretsnämnden. De ovannämnda uppgifterna sköts av centralvalnämndens sekreterare tillsammans med den personal hen anser behövligt, så att innan fredagen 31.3.2023 kl. 19 ankomna brevröstningshandlingar har behandlats innan centralvalnämndens möte kl. 19.

 

 

Ordförande
Centralvalnänden antecknar ärendet för kännedom.

 

Beslut
Centralvalnämnden antecknade enhälligt ärendet för kännedom.