Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsens koncernsektion
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 5


 

Ägarstyrningsansvaren i fråga om andra än betydelsefulla bolag

 

Stadsstyrelsens koncernsektion 30.01.2023 § 5  

202/00.01.00.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, henrik.rainio@borga.fi, controller Irene Malmberg, irene.malmberg@borga.fi

 

 I förvaltningsstadgans 112 § har det bestämts om ägarstyrningsansvariga tjänsteinnehavare för betydelsefulla bolag. I fråga om övriga bolag beslutar den operativa koncernledningen om den tjänsteinnehavare som ansvarar för ägarstyrningen av ett enskilt bolag. Den operativa ägarstyrningen har beslutat att tjänsteinnehavare ansvarar för ägarstyrningen i övriga bolag enligt tabellen nedan:

 

 

Bolag

Tjänsteinnehavare med ansvar för ägarstyrning

Keskinäinen kiinteistö Oy Porvoon Piispantalo

Lokalitetsdirektör

Kiint Oy Gammelbackan Liikekeskus Oy

Lokalitetsdirektör

Ab Svartså Vattenverk-Mustijoen Vesilaitos Oy

Finansdirektör

Pääkaupunkiseudun Vesi Oy

Finansdirektör

Rosk n Roll Oy

Biträdande stadsdirektör

Borgå Folkakademi Ab

Finansdirektör

 

 

 Finansdirektören är tjänsteinnehavaren med ansvar för ägarstyrning i bolag där staden äger minoritetsandelar.

 

 Förvaltningsdirektören ansvarar för koncernstyrningen för samkommuner, stiftelser, föreningar och andra motsvarande sammanslutningar.

 

Stadsdirektören

Koncernsektionen antecknar ägarstyrningsansvaren för övriga bolag för kännedom.

 

Beslut
Stadsstyrelsens koncernsektion beslöt enhälligt att anteckna ägarstyrningsansvaren för övriga bolag för kännedom.