Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Stadsstyrelsens koncernsektion
Pöytäkirja 30.01.2023/Pykälä 3


 

HPK Palvelut Oy:s extra bolagsstämma 1.2.2023

 

Stadsstyrelsens koncernsektion 30.01.2023 § 3  

137/00.01.00.03/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

Finansdirektör Henrik Rainio, henrik.rainio@borga.fi

 

HPK Palvelut Oy håller en extra bolagsstämma 1.2.2023 kl. 13.00.

På ärendelistan står val av medlemmarna och ordföranden för HPK Palvelut Oy:s styrelse samt mötesarvoden till styrelsens medlemmar.

I bolagsstämman ska det till bolaget utses en styrelse som sitter ända fram till den nästa ordinarie bolagsstämman sedan styrelsemedlemmar som representerade Östra Nylands välfärdsområde hade begärt om avgång från bolagets styrelse.

 

Enligt bolagets bolagsordning sörjer en styrelse till vilken det hör högst sex (6) medlemmar för bolagets förvaltning och ett korrekt ordnande av bolagets verksamhet. Enligt delägaravtalet utser Borgå stad tre (3) medlemmar till styrelsen. En av Borgå stad utsedd styrelsemedlem är styrelsens ordförande.

 

Stadsstyrelsen beslutade 4.4.2022 § 136 enhälligt att utse finansdirektör Henrik Rainio, personaldirektör Anu Kalliosaari och utvecklingsdirektör Charlotta Grönqvist som Borgå stads representanter till HPK Palvelut Oy:s styrelse ända fram till bolagsstämman som hålls år 2023.

Det är ändamålsenligt att de nuvarande styrelsemedlemmarna som Borgå stad har utsett fortsätter till den ordinarie bolagsstämman år 2023.

 

Stadsdirektören

I bolagsstämman deltar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula. Borgå stads representanter i bolagets styrelse är Henrik Rainio (ordf.), Anu Kalliosaari och Charlotta Grönqvist. Staden har inget att påtala beträffande de ärenden som finns på ärendelistan.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut
Stadsstyrelsens koncernsektion beslöt enhälligt att i HPK palvelut Oys bolagsstämman deltar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula och att Borgå stads representanter i bolagets styrelse är Henrik Rainio (ordf.), Anu Kalliosaari och Charlotta Grönqvist. Staden har inget att påtala beträffande de ärenden som finns på ärendelistan.

Paragrafen justerades genast.