Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 19


 

Porvoon veden valvontatutkimusohjelma 2023-2027

 

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 19  

93/11.05.02.01/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Talousvesiasetuksen (STMa 1352/2015) mukaan vedenjakelu-alueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimusohjelma talousvettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Valvonta-tutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään kuusi vuotta. Koska Porvoon veden  valvontatutkimus-ohjelmapäivityksen valmistelu on tehty pääosin ennen uudistuneen lainsäädännön voimaantuloa 12.1.2023, on valvontatutkimus-ohjelmassa sovellettu osittain vanhaa lain-säädäntöä. Merkittävä muutos lainsäädännössä koskee riskien-hallintasuunnitelman sisältöä ja päivittämistä. Porvoon veden riskinarviointi hyväksytty 22.3.2018.  Koska riskienhallinta-suunnitelmaa ei päivitetty valvontatutkimusohjelman tarkastamisen yhteydessä uuden lainsäädännön mukaiseksi, pidetään valvontatutkimusohjelman voimassaoloaikana vanhan lainsäädännön mukaisesti viisi vuotta. Näytteenottotiheyksien ja tutkittavien muuttujien osalta valvontatutkimusohjelmassa on noudatettu uutta lainsäädäntöä.

 

Talousvesiasetuksen mukaan vedenjakelualueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimus-ohjelma talousvettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveyden-suojeluviranomaisen yhteistyönä. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään viisi vuotta.  

 

Valvontatutkimusohjelma sisältää mm. seuraavat asiat: 

.         vesilaitoksen yhteystiedot 

.         toimitettavan talousveden määrä vuodessa sekä veden
käyttäjien määrä 

.         vedentuotantoketju 

.         vedenottamoiden, vedenkäsittelylaitosten ja vedenjakelualueiden sijainti kartalla 

.         raakaveden laatu, vedenkäsittely ja käsitellyn veden laatu sekä mahdollisen ostoveden laatu 

.         laitoksen henkilökunnan pätevyys 

.         vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskien hallinta tai aikataulu riskienhallinnan toimista 

.         laitoksen omavalvonta 

.         varautuminen häiriötilanteisiin 

.         viranomaisvalvontatutkimukset ja muu viranomaisvalvonta 

 

Valvontatutkimusohjelmaluonnoksesta pyydettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) lausunto, jonka perusteella valvonta-tutkimusohjelmaa korjattiin ja täydennettiin.

 

Liitteet 

.         Porvoon veden valvontatutkimusohjelma 2023-2027

.         AVI:n lausunto valvontatutkimusohjelmasta 

 

Asiakirjat eivät ole julkisia, koska ne saattavat sisältää vesihuollon kannalta arkaluonteisia tietoja.  

 

Valvontatutkimusohjelma toimitetaan tiedoksi:

.         Porvoon vesi: sari.rajajarvi@porvoo.fi, elina.antila@porvoo.fi

.         Porvoon ympäristönsuojelu: ympsuoj@porvoo.fi

.         Etelä-Suomen aluehallintovirasto: ymp.etela@avi.fi

.         Uudenmaan ELY-keskus: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

 

 

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

 

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Porvoon veden valvontatutkimusohjelman vuosille 2023-2027.

 

 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_______