Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 22


 

Valitus Pukaron metsästysseuran ympäristölupapäätöksestä,
vastine Vaasan hallinto-oikeudelle

 

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 22  

2276/11.05.00.00/2022  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Vaasan hallinto-oikeus varaa tilaisuuden antaa kirjallisen vastineen valituksen johdosta, joka koskee Loviisan rakennus- ja ympäristö-lautakunnan päätöstä 13.12.2022, § 73 ympäristöluvan myöntä-minen Pukaron ampumaradalle kiinteistöllä 407-410-12-157, Lapinjärvi, hakijana Pukaron metsästysseura - Pockar jaktförening ry. Vastine pyydetään toimittamaan hallinto-oikeuteen viimeistään 29.3.2023 ensisijaisesti sähköisenä vaasa.hao@oikeus.fi.

 

Valituksen esittäjät asuvat ja harjoittavat maa- ja metsätaloutta ampumaradan läheisyydessä. Valituksen ensisijainen vaatimus on, että myönnetty ympäristölupa on poistettava. Jos lupa valituksesta huolimatta myönnetään, vaatimukset ovat seuraavat:

  • radan toiminta-aikoja on supistettava
  • laukausmäärää on pienennettävä
  • laukausmäärästä osa on ammuttava marraskuun ja maaliskuun välisenä aikana ja samoin laukausmäärästä osa on ammuttava arkipäivänä päiväaikaan
  • aseissa on käytettävä vaimentimia ja/tai ryhdyttävä muihin melunvaimentamistoimiin

 

Perusteluina vaatimuksille valittajat esittävät, että ammunnasta aiheutuva melu on hyvin häiritsevää pihapiirissä. Melun kuuluminen nukkumaanmenoaikaan saakka vaikeuttaa unensaantia, koska melu vaikuttaa elimistössä pitkään altistuksen päättymisen jälkeen. Ammuntamelu kuuluu pahimmillaan myös sisällä, erityisesti asuin-rakennuksen yläkerroksessa. Valittajat pitävät erityisesti ammunta-aikoja ma-to klo 21 asti huonona ratkaisuna. Valittajat katsovat, että meluntorjunnan tulee tapahtua melunlähteessä. On otettava huomioon, että ampumarata sijaitsee asuinkiinteistöä korkeammalla. Perusteluissa esitetään myös, että laukausmäärästä suurin osa ammutaan huhtikuun ja lokakuun välisenä aikana, jolloin myös tilalla työskennellään ja vietetään vapaa-aikaa pihalla. Ammunta keskittyy myös arki-iltoihin ja viikonloppuihin, joka rajoittaa rauhallisen vapaa-ajan viettämistä pihapiirissä.

 

 

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

 Ympäristöterveysjaosto päättää antaa asiasta seuraavan vastineen:

Valtioneuvoston päätöksessä ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista (53/1997) annetut suositukset melutasoista eivät saa ylittyä asumiseen tai loma-asumiseen käytettävillä alueilla.  Lisäksi ympäristölupapäätöksessä tulee vahvistaa radan ampuma-ajat meluhaittojen vähentämiseksi.

Valituksenalaisen luvan perusteella ympäristönsuojeluviranomainen voi antaa melua tai meluntorjuntaa koskevia määräyksiä. Radan toimintaa voi olla syytä rajoittaa siihen saakka kunnes riittävät selvitykset ja mahdolliset meluntorjuntatoimenpiteet on tehty.

Ympäristöterveysjaosto katsoo, että valituksenalaisen ympäristö-luvan määräyksillä on mahdollista puuttua toiminnasta aiheutuvaan meluhaittaan.

Ympäristöterveysjaostolla ei ole asiasta muuta huomautettavaa.

Pykälä tarkastetaan heti.

 

 

Päätös:

Ympäristöterveysjaosto päätti äänestyksen jälkeen äänin 6,72-3,27 antaa lausuntonsa vastaesityksen mukaisena.


Äänten laskussa sovellettiin ympäristöterveydenhuollon yhteis-toimintasopimuksen mukaisia äänivaltakertoimia. Pohjaesityksen puolesta äänestivät Hannele Luukkainen ja Eila Kohonen. Muutos-esityksen puolesta äänestivät Christoffer Hällfors, Jaakko Nurmi, Petra Lind, Jesse Mårtenson, Anne Penninkangas, Juuso Tuulinen, Thérèse Meriheinä ja Elin Andersson.

_______

 

Pykälä tarkastettiin heti.