Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristöterveysjaosto
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 20


 

Myrskylän kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma vuosille 2023-2027

 

Ympäristöterveysjaosto 23.03.2023 § 20  

568/11.05.02.01/2023  

 

Valmistelu- ja lisätiedot

terveydensuojelusuunnittelija Maarit Lönnroth

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

 

Talousvesiasetuksen (STMa 1352/2015) mukaan vedenjakelu-alueelle, jolle talousvettä toimittava laitos toimittaa vettä, on laadittava valvontatutkimusohjelma talousvettä toimittavan laitoksen ja kunnan terveydensuojeluviranomaisen yhteistyönä. Valvonta-tutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään kuusi vuotta. Koska Myrskylän kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelmapäivityksen valmistelu on tehty pääosin ennen uudistuneen lainsäädännön voimaantuloa 12.1.2023, on valvontatutkimusohjelmassa sovellettu osittain vanhaa lain-säädäntöä. Merkittävä muutos lainsäädännössä koskee riskien-hallintasuunnitelman sisältöä ja päivittämistä. Riskienhallinta-suunnitelma on hyväksytty Päijät-Hämeen terveysvalvontayksikössä 12.1.2021. Koska riskienhallintasuunnitelmaa ei päivitetty valvonta-tutkimusohjelman tarkastamisen yhteydessä uuden lainsäädännön mukaiseksi, pidetään valvontatutkimusohjelman voimassaolo aikana vanhan lainsäädännön mukaisesti viisi vuotta. Näytteenotto-tiheyksien ja tutkittavien muuttujien osalta valvontatutkimus-ohjelmassa on noudatettu uutta lainsäädäntöä.

 

Valvontatutkimusohjelma sisältää mm. seuraavat asiat:

.         vesilaitoksen yhteystiedot 

.         toimitettavan talousveden määrä vuodessa sekä veden
käyttäjien määrä 

.         vedentuotantoketjun kuvaus 

.         vedenottamoiden, vedenkäsittelylaitosten ja vedenjakelualueiden sijainti kartalla 

.         raakaveden laatu, vedenkäsittely ja käsitellyn veden laatu sekä mahdollisen ostoveden laatu 

.         laitoksen henkilökunnan pätevyys 

.         vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskien hallinta tai aikataulu riskienhallinnan toimista 

.         laitoksen omavalvonta 

.         varautuminen häiriötilanteisiin 

.         viranomaisvalvontatutkimukset ja muu viranomaisvalvonta 

 

Myrskylän kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma-luonnoksesta pyydettiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston (AVI) lausunto, joka on liitteenä. Lausunnon perusteella valvontatutkimus-ohjelmaa korjattiin ja täydennettiin. 

 

 

 

 

 

Liitteet  

.         Myrskylän kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelma
2023-2027 

.         AVI:n lausunto valvontatutkimusohjelmasta 

 

Asiakirjat eivät ole julkisia, koska ne saattavat sisältää vesihuollon kannalta arkaluonteisia tietoja. 

 

Valvontatutkimusohjelma toimitetaan tiedoksi

  • Myrskylän kunnan vesilaitos
  • Askolan ympäristönsuojelu
  • Etelä-Suomen aluehallintovirasto
  • ELY-keskus

 

 

Ympäristöterveydenhuollon päällikkö

 

Ympäristöterveysjaosto päättää vahvistaa Myskylän kunnan vesilaitoksen valvontatutkimusohjelman vuosille 2023-2027.

 

 

 

Päätös:
Ehdotus hyväksyttiin.
_______