Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 8


 

Ansökan om bygglov, Björkbackavägen 8, Ernestas

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 8  

107/10.03.00.04/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

byggnadsinspektör Jimi Karlsson, 040 194 5406, jimi.karlsson@porvoo.fi

 

Bygglov söks för renovering av tre radhus från 1972 och 1985, Björkbackavägen 8. Renoveringen görs så grundligt att den kan jämföras med nybyggnad.

Projektområdet ligger inom området för Ernestas byggnadsplan. Den sökande hyr byggplatsen.

  

Tomtens areal är 6 930 m² och byggrätt 2 426 m²-vy, varav 1 226 m²-vy utnyttjats tidigare.

Radhuset A har en våningsyta på 481 m² och inrymmer åtta enrummare, vars lägenhetsyta är 35 m2, samt en tvårummare, vars lägenhetsyta är 61 m².

Radhuset B har en våningsyta på 290 m² och inrymmer åtta enrummare, vars lägenhetsyta är 29 m2.

Radhuset C har en våningsyta på 455 m² och inrymmer åtta enrummare, vars lägenhetsyta är 35 m2, samt en tvårummare, vars lägenhetsyta är 61 m².

  

Kravet på bilplatser är 1-2 bilplatser / bostad och 1 bilplats / två anställda. På tomten placeras 20 bilplatser som ligger på gården. Två bilplatser är tillgängliga.

I förråden för utomhusredskap finns 20 cykelplatser.

 

Arkitekt Veikko Mäkipaja har utarbetat planerna.

 

Lovet söks av Porvoon A-asunnot Oy - Borgå A-bostäder Ab.

 

Yttertaket ändras inte och inte heller fasadbeklädnaden. De befintliga badrummen och köken i bostäderna rivs. Det byggs nya badrum och kokutrymmen som motsvarar de nuvarande kraven. Fönstren förnyas. Värmeisoleringen i övre bjälklaget förbättras. Bostäderna utrustas med maskinell ventilation per bostad.

Bostadsnumreringen görs mer fungerande.

Byggnadens tillgänglighet uppfyller kraven i statsrådets förordning 241/2017.


Bilagor:

Bygglov nr 638-2023-77, 638-2023-78 och 638-2023-79

 

Byggnadstillsynschefen

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade bevilja bygglov för byggprojektet som avses i beslutsförslagen.

Paragrafen justerades genast.