Dynasty tietopalvelu Haku RSS Porvoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://porvoofi.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tillstånds- och tillsynsnämnden
Pöytäkirja 31.01.2023/Pykälä 7


 

Ansökan om bygglov, Hindhår bildningscentrum, Skolvägen 26, Hindhår

 

Tillstånds- och tillsynsnämnden 31.01.2023 § 7  

113/10.03.00.04/2023  

 

Beredning och tilläggsuppgifter:

byggnadstillsynschef Miia Hento, miia.hento@borga.fi

 

Borgå stad / lokalitetsledningen ansöker om bygglov för utbyggnad och intern ombyggd av Hindhår bildningscentrum. Byggplatsen 638-50-7003-1 är 11618 m² och belägen i Hindhår, Skolgatan 26, 07110 Hindhår.

 

Utbyggnadsdelens våningsyta är 1 090 m2 och volym 6 530 m3.. Skolbyggnadens utbyggnadsdelutvidgning har två våningar i betong. Fasaderna är putsade, skivformsmönstrad betong och träribbor. Takmaterialet är grå plåt.

 

Arkitekt Mikko Kaira är chefsplanerare och Mirja Merikari är byggnadsplanerare, båda från UKI Arkkitehdit Oy.

 

Om byggprojektet begärdes utlåtanden av räddningsmyndigheten, miljöhälsovården, kommuntekniken och stadsplaneringsavdelningen. Stadsplaneringen förordar i sitt utlåtande att bygglovet beviljas.

 

Byggnadstillsynen har hört grannarna.

 

Bilaga:

Bygglov nr 638-2023-76

 

Byggnadstillsynschefen

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar att godkänna det sökta bygglovet för utbyggnad av skolbyggnaden och för interna ombyggnader i enlighet med beslutsförslaget och de villkor som finns i tillståndet.

Paragrafen justeras genast.

 

Beslut

Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutade att godkänna det sökta bygglovet för utbyggnad av skolbyggnaden och för interna ombyggnader i enlighet med beslutsförslaget och de villkor som finns i tillståndet.

Paragrafen justerades genast.